flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Як зареєструвати та припинити дію політичної партії

Про державну реєстрацію рішення про припинення структурного утворення політичної партії

Згідно з частиною 10 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» ( далі – Закон про реєстрацію ) передбачено перелік документів, які необхідно подати до суб’єкта державної реєстрації, а саме:примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення вищого органу управління (загальних зборівз'їзду, конференції тощо) про припинення структурного утворення політичної партії, який має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) строк заявлення кредиторами своїх вимог. Рішення повинно бути прийнято в порядку, визначеному статутом політичної партії, та оформлене у вигляді протоколу. Також слід зазначити, що згідно абзацу 2 частини 2 статті 98 Цивільного кодексу України ( далі – ЦКУ ) рішення про припинення діяльності юридичної особи приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів.

Вищий орган управління, який прийняв рішення про припинення структурного утворення політичної партії, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення подати пакет документів згідно зЦКУ до компетентного органу.

Слід зазначити, що Законом про реєстрацію передбачені випадки, щодо відмови рішення про припинення, зміни складу комісії з припинення, рішення про ліквідацію на підставі рішення про припинення, реорганізація після закінчення процедури припинення.

Адміністративний збір за державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особине сплачується.

У разі прийняття рішення про припинення для подальшої її реєстраціїнеобхідно звернутись до відповідних Головних територіальних управлінь юстиції, за місцезнаходженням структурного утворення політичної партії.

Юридична особа припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєструзапису про їїприпинення.

Також, слід зазначити, що згідно з частиною 6 статті 21 Закону про реєстрацію державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління, передбаченого статутом політичної партії, про саморозпуск або рішення відповідного державного органу про припинення структурного утворення політичної партії.

Адміністративний збір за державну реєстрацію рішення про припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи  не сплачується.

 

 

Головний спеціаліст відділу державної

реєстраціїдрукованихзасобівмасової

інформації та громадськихформувань

Управліннядержавноїреєстрації Головного

територіальногоуправлінняюстиції

у містіКиєві - державнийреєстраторІ.В. Гриценко