flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

 

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, тел. 425-65-00, e-mail: inbox@pd.ki.court.gov.ua

 

Д  О  В  І  Д  К  А

 

ПО ПІДСУМКАМ РОБОТИ

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. КИЄВА

за 2016 рік

 

Протягом 2016 року Подільський районний суд м. Києва працював в неповному складі. Правосуддя здійснювало 14 суддів з 21 суддів по штату.

У зв’язку з проходженням процедури обрання на посаду судді безстроково не здійснюють правосуддя судді:

- Войтенко Т.В. з 20.02.2015 року,

- Ноздряков С.В. з 12.01.2012 року,

- Захарчук С.С. з 02.07.2014 року,

- Гребенюк В.В. з 18.06.2015 року,

- Швиденко В.А. з 28.12.2015 року,

Окрім цього в травні 2016 року звільнився за власним бажанням суддя Сингаївський О.П., а також у вересні цього ж року пішла у відставку суддя Сербіна Н.Г.

Протягом 2016 року оновлювався склад працівників апарату суду.

 

 

В 2016 році Подільським районним судом м. Києва проведена наступна аналітична робота:

- довідка про підсумки роботи суду за 2015 рік;

- аналіз стану виконання вироків, де особи засуджені до позбавлення волі та вироки не виконані за 2014-2015 роки;

- узагальнення практики та механізму виконання рішень суду про стягнення коштів на користь держави по справах, які надійшли за підсудністю з АР Крим на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»;

- аналіз проблемних питань сплати судового збору по справам за позовами про захист прав споживачів;

- аналіз причин скасування судами вищих інстанцій рішень окремо по кожному судді за І квартал 2016 року із зазначенням причин скасування та зміни;

- узагальнення судової практики розгляду клопотань про визнання та виконання рішень іноземних судів на території України;

- узагальнення судової практики залишення позовних заяв без розгляду за І квартал 2016 року;

- аналіз судової практики щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України;

- аналіз причин скасування судами вищих інстанцій рішень окремо по кожному судді за І півріччя 2016 року із зазначенням причин скасування та зміни (порушення матеріального чи процесуального права);

- довідка із зазначенням загальної кількості розглянутих справ суддею, окремо по всіх категоріях за І півріччя 2016 року (для наповнення суддівського досьє).

- узагальнення практики суду за І півріччя 2016 року по поверненню прокурору обвинувального акту з матеріалами кримінального провадження і опрацювати єдину практику;

- узагальнення скасованих і змінених рішень суду судами вищої інстанції окремо по кожному судді за 2016 рік із зазначенням причин скасування та зміни (порушення матеріального чи процесуального права);

- аналіз застосування практики Європейського суду з прав людини та дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у І півріччя 2016 року;

- аналіз стану розгляду справ за 2016 рік про адміністративні правопорушення відповідно до ст.. 130 КУпАП;

- аналіз практики розгляду судом оскарження рішень, дій чи бездіяльності органі досудового розслідування чи прокурора за 2015 рік і перше півріччя 2016 року;

 

А всього таких узагальнень - 15.

 

Протягом 2016 року в суді проводилась робота

з кадрового діловодства.

 

У відповідності до чинного законодавства України проводились конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців.

 

Протягом 2016 року щотижня проводились наради з питань діяльності суду, на яких обговорювалися питання планової та поточної діяльності суду, вивчалися документи та листи, що надійшли від установ та організацій, зокрема, Апеляційного суду м. Києва та Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України та Територіального управління Державної судової адміністрації в місті Києві. Також на нарадах з питань діяльності суду обговорювались недоліки в роботі суду, окремих суддів та працівників апарату, підстави скасування рішень з метою недопущення їх в подальшому та визначались шляхи їх подолання.

Проведення оперативних нарад та загальних зборів суддів зафіксовано протоколами, які зберігаються в окремому наряді №01.09.

 

Керівником апарату суду щоп’ятниці проводились наради з працівниками апарату суду на яких обговорювались організаційні питання, виявлені недоліки в роботі суду, доводилися до відома зміни в нормативно-правових актах, накази ДСА України та інші документи з організаційних питань.

 

Також проводились семінарські заняття з апаратом суду на теми:

- Закону України «Про державну службу»;

- Проект інструкції з діловодства;

- Порядок фіксації судового засідання в режимі відео конференції;

- Порядок оформлення судових повісток, повідомлень про виклик до суду згідно Інструкції з діловодства у місцевому загальному суді Оформлення судових справ після їх розгляду.;

- Порядок передачі процесуальних документів і судових справ для розгляду. Передача та виконання не процесуальних документів. Оформлення організаційно-розпорядчих та внутрішніх документів суду;

- Порядок роботи з речовими доказами;

- Ведення документів первинного обліку по кримінальним, цивільним, адміністративним справам в електронному виді в програми Д-3. Повнота та достовірність заповнення граф ОСК;

- Порядок видачі (надсилання) справ (матеріалів кримінального провадження) для ознайомлення та копій судових документів;

- Робота з матеріалами кримінального провадження у стадії підготовчого провадження;

- Робота з адміністративними позовами, залишення без руху. Робота з адміністративними позовами, у відкритті провадженнями у справі за якими відмовлено, з адміністративними позовами, повернутими з підстав інших, ніж у зв’язку з не усуненням недоліків після залишення заяви без руху;

- Порядок фіксації судового засідання в режимі відео конференції;

- Робота із заявами у цивільних справах, які залишено без руху. Робота з цивільними позовними заявами та заявами окремого провадження, у відкритті провадження у справі за якими відмовлено, заявами про видачу судового наказу, щодо яких відмовлено у прийнятті, а також із цивільними позовними заявами, заявами окремого провадження та заявами про видачу судового наказу, повернутими з підстав інших, ніж у зв’язку з не усуненням недоліків після залишення заяви без руху, із заявами про забезпечення позову, щодо яких винесено ухвалу про їх повернення;

- Особливості проходження справ у суді з заявами про перегляд судових рішень у цивільних та адміністративних справах за ново виявленими обставинами, а також зі зверненнями у порядку виконання судових рішень у цивільних та адміністративних справах;

- Проходження процесуальних документів у справах про адміністративні правопорушення;

- Приймання та облік апеляційних скарг на судові рішення;

- Формування і оформлення судової справи (матеріали кримінального провадження);

- Формування і оформлення судової справи (матеріали цивільної чи адміністративної справи);

- Формування і оформлення судової справи (контрольне провадження, кримінальне провадження);

- Звернення судових рішень до виконання;

- Охорона та безпека праці для працівників апарату суду;

- Поняття корупції та корупційних діянь (Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»). Засади запобігання корупційних діянь;

- Дотримання законодавства про працю та режиму роботи суду відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку суду;

- Культура ділового мовлення. Зовнішній діловий вигляд;

- Відправка рішень до Єдиного реєстру судових рішень.

 

Керівником апарату суду Гур’євою Г.С. та заступником керівника апарату Чубко Ю.М. кожні 2 тижня здійснювалась перевірка журналів судових засідань на предмет їх належного ведення та своєчасної здачі справ до канцелярії суду, результати перевірок обговорювались на нарадах з питань діяльності суду.

 

На даний час залишається у Подільському районному суді м. Києва невирішеною проблема недостатньої кількості залів судового засідання. Так, для розгляду кримінальних справ обладнано тільки чотири зали судових засідань із шести наявних в приміщенні по вул. Хорива 21, та одна зала в приміщенні суду по вул. Волоська 6/14 літера "Б".  Хоча за кожним суддею визначено зал судового засідання, але фактично для 10 суддів, які розглядають цивільні та адміністративні справи, залишаються 2 зали судових засідань. Більшість суддів працюють в кабінетах разом з секретарями судових засідань та помічниками та вимушені проводити судові засідання з розгляду судових справ в кабінеті.

 

РОГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

(заяви, скарги, запити)

 

В 2016 році в Подільському районному суді м. Києва проводилась робота по розгляду звернень громадян в порядку Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Станом на 01.01.2017 року до Подільського районного суду м. Києва надійшло 547 звернень громадян, підприємств, установ і організацій, із них: необґрунтованих – 452, обґрунтованих – 95. Всі звернення розглянуті у встановлений законом строк. Залишок на кінець звітного періоду відсутній.

Для порівняння, 2015 році до суду надійшло 258 звернень громадян, підприємств, установ і організацій, із них: необґрунтованих – 210, обґрунтованих – 47, залишок 1.

 

Отже, зважаючи на наведені показники, кількість звернень в 2016 році, в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року, збільшилась на 289 звернення.

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», до суду надходять та реєструються окремо запити про доступ до публічної інформації. Запити реєструються в порядку черговості та під час присвоєння реєстраційного номеру запиту добавляється позначка «інф» та ведеться окремий журнал обліку таких запитів та наряд №01.18.

В 2016 році до суду надійшов 21 запит про доступ до публічної інформації. Всі запити розглянуто та надано витребовувану інформацію, які розглянуті у встановлений законом строк.

Для порівняння, в 2015 році до суду надійшло 24 запитів про доступ до публічної інформації, що на 3 запитів менше ніж у 2016 році.

 

З тих заяв та скарг, що знаходились на розгляді у звітному періоді, обґрунтованими визнано 157 звернень, решту 390 необґрунтованими.

 

Звернення з питань

2015 рік

2016 рік

Обґрунтовані в 2016 році

Направлення справи до апеляційної інстанції

15

10

-

Невидача копій судових рішень, постанов, виконавчих листів

65

268

80

На дії (бездіяльність) суддів

26

46

7

На дії працівників апарату суду

12

8

-

Неможливість ознайомитися з матеріалами справи

1

5

-

Затягування розгляду справи

21

40

8

Звернення про надання інформації

84

140

-

Інші звернення

33

40

-

Всього

257

547

95

 

Розподіл звернень по окремим категоріям виглядає наступним чином:

Суддя

Не направлення справи до апеляційної інстанції

З них обґрунтовані

Невидача копій судових рішень, постанов, виконавчих листів

З них обґрунтовані

На дії (бездіяльність) суддів

З них обґрунтовані

Неможливість ознайомитися з матеріалами справи

З них обґрунтовані

Затягування розгляду справи

З них обґрунтовані

Із них обгрунтовані

Бородій В.М.

-

-

-

-

-

-

Богінкевич С.М.

1/0

4/0

-

-

-

-

Васильченко О.В.

-

-

-

-

-

-

Декаленко В.С.

-

2/0

-

-

-

-

Зарицька Ю.Л.

-

6/0

2/0

-

-

-

Ларіонова Н.М.

-

2/0

-

2/0

-

-

Зубець Ю.Г.

-

-

-

-

-

-

Неганова Н.В.

-

12/0

5/0

-

-

-

Отвіновський П.Л.

-

-

-

-

-

-

Павленко О.О.

-

-

-

-

-

-

Роман О.А.

-

4/0

2/0

-

12/0

-

Сербіна Н.Г.

2/0

8/6

6/0

-

2/0

6

Супрун Г.Б.

-

-

4/0

-

-

-

Трегубенко Л.О.

7/3

230/64

27/8

3/5

26/9

89

Шаховніна М.О.

-

-

-

-

-

-

Всього:

10

268

46

5

40

95

Наприклад, до звернень, які за результатами розгляду у 2016 році визнано обґрунтованими належать:

 

Справа № Л-120/16 за заявою представника позивача Ляшенко Д.А. від 25.03.2016 року щодо порушення строків видачі рішення суду по справі № 758/15726/15-ц за позовом Ткаченко О.П. до Умут Демірджі про розірвання шлюбу (суддя Сербіна Н.Г.).

Проведеною перевіркою встановлено, що заочне рішення по справі № 758/15726/15-ц за позовом Ткаченко О.П. до Умут Демірджі про розірвання шлюбу було винесено 04.03.2016 року. Відповідно до усних пояснень судді Сербіної Н.Г. вказану справу найближчим часом буде підготовлено до здачі в канцелярію суду. Головою Подільського районного суду м. Києва звернуто увагу судді Сербіної Н.Г. на дотримання вимог законодавства, щодо виготовлення рішення суду.

30.03.2016 року заявнику направлено копію заочного рішення суду від 04.03.2016 року. 

 

Справа № Л-242/16, за заявою Лисенко Н.О. щодо невидачі рішення суду (суддя Трегубенко Л.О.)

Проведеною перевіркою встановлено, що відповідно до даних автоматизованої системи документообігу суду «Д-3» справа № 758/14848/14-ц за позовом Лисенко Нелі Олександрівни до Житлово-будівельного кооперативу «Київ-9» про визнання недійсними рішень загальних зборів (зборів уповноважених) членів кооперативу, яка перебуває в провадженні судді Трегубенко Л.О., станом на 27.06.2016 року вищезазначена справа до цивільної канцелярії суду не здана. Заяву доведено до відома судді Трегубенко Л.О. Роз’яснено, що відповідно до ст. 129 Конституції України судді при здійсненні  правосуддя незалежні і підкоряються лише закону. Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зазначається, що будь-яке не передбачене законом втручання в діяльність судді при здійсненні правосуддя забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством. Крім того, в межах повноважень голова суду звернув увагу судді Трегубенко Л.О. на необхідність суворого дотримання процесуальних строків при підготовці і відправці процесуальних документів.

 

Справа № Б-239/16 по повторній заяві Лисенко Н.О. щодо видачі копії рішення суду по справі № 758/14848/15-ц за позовом Лисенко Н.О. до ЖБК «Київ-9» про визнання рішень загальних зборів від 07.04.2011 року та від 18.11.2013 року недійсними (суддя Трегубенко Л.О.).

Проведеною перевіркою встановлено, що рішення по справі № 758/14848/15-ц за позовом Лисенко Н.О. до ЖБК «Київ-9» про визнання рішень загальних зборів від 07.04.2011 року та від 18.11.2013 року недійсними було ухвалено 15.06.2016 року. Станом на 27.06.2016 року справа до канцелярії суду не здана. Відповідно до усних пояснень судді Трегубенко Л.О. вказану справу найближчим часом буде підготовлено до здачі в канцелярію. Заявнику повідомлено, про те, що заяву доведено до відома судді Трегубенко Л.О., а також Головою суду в межах своїх повноважень звернуто увагу судді Трегубенко Л.О. на дотримання вимог законодавства при розгляді справи. Заявнику роз’яснені повноваження голови суду, а також роз’яснено вимоги ст. 129 Конституції України, ст. 48. Закону України «Про судоустрій та статус суддів». Пізніше Лисенко Н.О. отримала копію рішення суду, про що свідчить її особиста розписка.

 

Справа №432/16 за заявою Бойка В.В. щодо порушення строків видачі копії рішення суду по цивільній справі № 758/13819/15-ц.

Проведеною перевіркою встановлено, що, відповідно до даних автоматизованої системи документообігу суду «Д-3» справа № 758/13819/15-ц за позовом Бочкур Василя Степановича до ПАТ «РД Банк», Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «РД Банк» про усунення перешкод в користуванні майном, яка перебуває в провадженні судді Трегубенко Л.О., станом на 27.10.2016 року вищезазначена справа до цивільної канцелярії суду не здана. Заяву доведено до відома судді Трегубенко Л.О. Роз’яснюємо, що в межах повноважень голова суду звернув увагу судді Трегубенко Л.О. на необхідність суворого дотримання процесуальних строків при підготовці і відправці процесуальних документів.

 

Справа №447/16 та № 446/16 за заявами Стеценка Ю.В. щодо порушення строків видачі копії рішення суду по цивільній справі № 758/12468/16-к.

Проведеною перевіркою встановлено, що відповідно до даних автоматизованої системи документообігу суду «Д-3» справа № 758/12468/16-к за скаргою Погрібної О.М. на постанову слідчого про відмову визнати потерпілим у кримінальному провадженні №12016100070002911, яка перебуває в провадженні судді Трегубенко Л.О., станом на 27.10.2016 року вищезазначена справа до кримінальної канцелярії суду не здана. Роз’яснюємо, що в межах повноважень голова суду звернув увагу судді Трегубенко Л.О. на необхідність суворого дотримання процесуальних строків при підготовці і відправці процесуальних документів.

 

 

Строки розгляду звернень в провадженні суду за 2016 рік характеризується наступним чином:

Звернення вирішено по суті в строк

Кількість звернень

До 15 днів

532

До 30 днів

15

До 45днів

-

Більше 45 днів

-

Всього

547

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 році строки розгляду заяв (клопотань) та скарг громадян, підприємств, установ і організацій, встановлені Законом України «Про звернення громадян», не порушувались і в переважній більшості відповіді були надані  в 15-денний термін.

 

Для порівняння в 2015 році строки розгляду звернень в провадженні суду характеризувались наступним чином:

Звернення вирішено по суті в строк

Кількість звернень

До 15 днів

243

До 30 днів

14

До 45днів

-

Більше 45 днів

-

Всього

257

 

 

 

 

 

 

 

В цілому звернення, які надійшли до Подільського районного суду м. Києва за вказаний період, відповідали вимогам ст.5 Закону України «Про звернення громадян».

Встановлено, що звернення громадян реєструються згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року №348.

Діловодство щодо реєстрації звернень ведеться на належному рівні, реєструються в Журналі, присвоюється відповідний номер, як це передбачено вище зазначеною Інструкцією.  

Підводячи підсумки по проведеній роботі, слід зазначити що в 2016 році збільшилось кількість надходження звернень громадян в порядку закону України «Про звернення громадян» на 50 % у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Головною причиною надходження скарг є невидача копії рішення суду суддею Трегубенко Л.О.

Головою суду кожного тижня проводяться наради з суддями та працівниками апарату суду, на яких звертається особлива увага на необхідність надання учасникам процесу змістовної, повної, достовірної інформації щодо стану розгляду справ, при цьому вказується на необхідність проявляти витримку і повагу до громадян. Крім цього, звертається увага працівників на необхідність організації роботи таким чином, щоб вона була оперативною та ритмічною, а також звертається увага працівників, щодо відвідувань відкритих судових засідань представниками засобів масової інформації та громадських організацій. Крім цього, головою суду систематично звертається увага судді Трегубенко Л.О. на вчасне виготовлення рішень та своєчасну здачу справ до канцелярії суду, з метою зменшення скарг з боку громадян.   

 

 

РОЗГЛЯД КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

(КПК УКРАЇНИ В РЕДАКЦІЇ 1960 року)

 

В 2016 році перебувало в провадженні Подільського районного суду м. Києва 20 кримінальних справа щодо 55 осіб. У звітному періоді надійшло 2 кримінальні справи відносно 5 осіб, а залишок на початок звітного періоду складав 18 кримінальних справ.

У 2016 році жодна кримінальна справа по КПК 1960 року не знайшла свого вирішення. Це пов’язано з особливою складністю справ та перебуванням підсудних у розшуку.

Залишок на 01.01.2017 року складає 20 кримінальних справ щодо 55 осіб.

 

За аналогічний період 2015 року в провадженні суду перебувало 31 кримінальна справа відносно 77 осіб. Розглянуто судом у 2015 році з винесенням вироку 7 справ, засуджено 10 осіб, примусові заходи медичного характеру не застосовувалися, на додаткове розслідування було повернуто 6 кримінальних справ щодо 17 осіб.

Слід зауважити, що в 2016 році з кримінальної колегії суду правосуддя практично відправляли 4 судді: Бородій В.М., Зубець Ю.Г., Отвіновський П.Л., Павленко О.О.

 

Залишок кримінальних справ, що знаходяться в провадженні суддів:

 

Суддя

Всього не розглянуто понад 1 рік

 
 

Бородій В.М.

3 (з них 2 розшук)

 

Зубець Ю.Г.

6

 

Отвіновський П.Л.

6

 

Павленко О.О.

4 (з них 1 розшук)

 

Ларіонова Н.М.

1 (з них 1 розшук)

 

ВСЬОГО

20

 

 

Кримінальні справи по окремих видах злочинів:

 

Категорія справ

2016 рік

Злочини проти власності

8

Злочини проти життя, здоров'я, гідності особи

1

Злочини, пов'язані з наркотиками

1

Злочини проти громадського порядку

-

 

Тобто, залишок в цілому пов’язаний із розшуком підсудних. Вищевказані справи по яким підсудні перебувають у розшуку, знаходяться на контролі, по яким направляються нагадування кожний квартал.

 

Скасовані вироки та постанови у 2016 році - відсутні.

 

Згідно з статистичними даними в 2016 році судом ухвалено 2 окремі постанови.

 

Винесені окремі постанови в 2016 році

(кількість по суддям)

№ п/п

Судді

1

1.       

Бородій В.М.

-

2.       

Зубець Ю.Г.

-

3.       

Отвіновський П.Л.

-

4.       

Павленко О.О.

-

5.       

Сингаївський О.П.

2

Всього

2

 

Винесення окремих постанов зумовлено порушенням вимог закону Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві (не виконання вимог суду про привід свідків, не виконання судових доручень).

 

Узагальнивши розгляд кримінальних справ у 2016 році, суддям необхідно вжити певних організаційних заходів.

Переглянути суддям Зубцю Ю.Г., Отвіновському П.Л. планування розгляду справ по суті, щоб максимум зменшити залишок нерозглянутих справ.

Звернути особливу увагу суддям Зубцю Ю.Г. на розгляд справ, по яких особи утримуються під вартою понад 1 рік, про що неодноразово обговорювалось на нарадах.

Суддям необхідно звернути увагу на налаштування робочого графіку з врахуванням того, що справи тривалий час перебувають в провадженні суду та на прискорення їх розгляду.

Також суддям здійснювати постійний контроль органів внутрішніх справ по розшуку осіб, ухиляються від суду. Щоквартально витребувати відповідну інформацію.

 

 

 

 РОЗГЛЯД КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ТА МАТЕРІАЛІВ

(КПК УКРАЇНИ 2012 року)

 

В 2016 році до Подільського районного суду м. Києва надійшло 515 кримінальних проваджень відносно 581 особи. Залишок на початок звітного періоду складав 169 кримінальних проваджень щодо 200 осіб. Всього перебувало 684 кримінальних проваджень щодо 781 особи.

Закінчено 413 кримінальних проваджень відносно 431 особи, та повернуто прокурору на підставі ст. 314 КПК України – 11 кримінальних провадження відносно 11 осіб.

В 2016 року взято під варту в залі суду 3 особи.

Залишок на 01.01.2017 року складає 271 кримінальне провадження.

 

Справ за клопотанням органів досудового слідства всього надійшло в 2016 році – 4 336, з них розглянуто – 4 316, залишок станом на 01.01.2017 року складає – 20 клопотань, заяв. За результатами розгляду задоволено 3 124 клопотань.

 

Слід зазначити, що справи щодо неповнолітніх осіб розглядають судді, визначені загальними зборами суддів та які мають стаж роботи більше 10 років, а саме: Бородій В.М. та Зубець Ю.Г..

В 2016 році до Подільського районного суду м. Києва надійшло 18 кримінальних проваджень щодо 21 неповнолітнього. Розглянуто 11 кримінальних проваджень відносно 11 неповнолітніх. Залишок на кінець звітного періоду складає 7 кримінальних проваджень щодо 10 осіб.

 

Скарг на дії слідчих органів, заяв надійшло до суду 1 151 , з них розглянуто – 1 121 залишок станом на 01.01.2017 року становить – 30 скарг.

 

Для порівняння, в 2015 році до Подільського районного суду м. Києва надійшло 551 кримінальних провадження відносно 560 осіб, що на 36 кримінальних проваджень більше ніж в 2016 році. Залишок на початок звітного періоду складав 117 кримінальних проваджень щодо 139 осіб, що на 30 кримінальних проваджень менше ніж в 2016 році. Всього перебувало проваджень – 668, що на 16 кримінальних проваджень менше ніж за аналогічний період 2016 року.

За звітний період судом з винесенням вироку розглянуто 375 кримінальні провадження, засуджено 395 осіб, примусові заходи медичного характеру застосовано по 4 кримінальним провадженням щодо 4 осіб, повернуто прокурору 24 кримінальних проваджень щодо 25 осіб, закрито - 89 кримінальних проваджень щодо 90 осіб.

Всього закінчено провадження по 475 кримінальним провадженням відносно 502 осіб.

Залишок на 01.01.2016 року складав 169 кримінальних проваджень.

 

Справ за клопотанням органів досудового слідства всього надійшло в 2015 році – 3600, що на 736 клопотання менше ніж у 2016 році, з них розглянуто – 3585, що на 731 клопотання менше ніж у 2016 році, залишок станом на 01.01.2016 року складав – 15, що на 5 кримінальних проваджень більше ніж у 2016 році. Всього задоволено 2 689 клопотань, що на 435 клопотань менше ніж у 2016 році.

Скарг на дії слідчих органів надійшло до суду 1827, що на 276 скарг менше ніж у 2016 році,  з них розглянуто – 1619, що на 498 скарг менше ніж у 2016 році, залишок станом на 01.01.2016 року становить 208 скарги, що на 178 скарги менше ніж у 2016 році..

В 2015 році до Подільського районного суду м. Києва надійшло 24 кримінальних проваджень щодо 30 неповнолітніх, що на 3 кримінальних проваджень менше ніж у 2016 році. Всі кримінальні провадження  щодо неповнолітніх розглянуті. Залишок на кінець звітного періоду складає 7 справ, щодо 8 осіб.

 

Станом на 01.01.2017 року в провадженні суду знаходиться 271 кримінальних проваджень, які до цього часу не знайшли свого вирішення. Цей залишок по суддям виглядає наступним чином:

 

Зазначені кримінальні провадження знаходяться в провадженні суддів:

 

Суддя

Всього не розглянуто понад 1 рік

Неганова Н.В.

1

Бородій В.М.

34

Зубець Ю.Г.

109

Отвіновський П.Л.

69

Павленко О.О.

58

ВСЬОГО

271

 

Таблиця по надходженню кримінальних проваджень

по окремих видах злочинів:

 

Категорія справ

2016 році

Злочини проти власності

334

Злочини проти життя, здоров'я, гідності особи

53

Злочини, пов'язані з наркотиками

81

Злочини проти громадського порядку

19

 

Відносно засуджених у 2016 році були застосовані наступні міри покарання:

 

Міра покарання

2016 року

Позбавлення волі

80

Виправні роботи

-

Штраф

83

Звільнено від відбування покарання з випробуванням

165

Звільнено по амністії

-

Обмеження волі

-

Громадські роботи

-

Арешт

3

Службові обмеження для військовослужбовців

-

 

Справи, що перебували в провадженні суддів та їх розгляд:

 

Суддя

Залишок на

01.01.2016 р.

Надійшло

Розглянуто

Залишок на

01.01.2017 р.

Відсоткове співвідношення розглянутих кримінальних проваджень з кримінальними провадженнями, що надійшли + залишок на 01.01.2016 року

Бородій В.М.

26

66

58

34

63,04%

Зубець Ю.Г.

73

137

101

109

35,68%

Отвіновський П.Л.

29

168

128

69

64,97%

Павленко О.О.

26

144

112

58

65,88%

Сингаївський О.П.

13

-

17

-

-

Неганова Н.В.

2

-

1

1

50%

ВСЬОГО

169

515

413

271

60,38%

 

Тобто всього розглянуто суддями кримінальних проваджень у відсотковому співвідношенні по провадженням, які перебували у провадженні суду - 60,38%

 

З метою належної організації судових засідань, уникнення безпідставних відправлень економії бюджетних коштів, суддями у 2016 році направлялись листи реагування на неявку в судове засідання захисників та прокурорів.

 

Винесені листи реагування в 2016 році

(кількість по суддям)

№ п/п

Судді

КП

6.       

Бородій В.М.

6

7.       

Зубець Ю.Г.

-

8.       

Отвіновський П.Л.

2

9.       

Павленко О.О.

-

10.   

Сингаївський О.П.

8

Всього

16

 

 

 

 

Розгляд слідчими суддями  клопотань, скарг та заяв під час досудового розслідування

Суддя

Надійшло

Розглянуто

Залишок

Богінкевич С.М.

410

409

1

Васильченко О.В.

327

325

2

Бородій В.М.

15

15

-

Декаленко В.С.

470

465

5

Зарицька Ю.Л.

426

422

4

Неганова Н.В.

326

327

1

Отвіновський П.Л.

15

15

-

Павленко О.О.

12

12

-

Роман О.А.

455

453

2

Сербіна Н.Г.

197

197

-

Супрун Г.Б.

420

420

-

Трегубенко Л.О.

416

413

3

Шаховніна М.О.

431

429

2

Ларіонова Н.М.

411

411

-

Зубець Ю.Г.

3

3

-

Всього

4336

4316

20

 

Розгляд суддями скарг на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування:

 

Суддя

Надійшло

Розглянуто

Залишок

Богінкевич С.М.

83

81

2

Васильченко О.В.

69

67

2

Декаленко В.С.

105

102

3

Зарицька Ю.Л.

72

71

1

Неганова Н.В.

111

109

2

Роман О.А.

270

з них залишок на 01.01.2016 року 180 скарг Кисельова

270

-

Сербіна Н.Г.

59

59

-

Супрун Г.Б.

84

76

8

Трегубенко Л.О.

106

95

11

Шаховніна М.О.

75

74

1

Ларіонова Н.М.

117

117

-

Всього

1151

1121

30

 

Узагальнивши розгляд кримінальних проваджень в 2016 році, суддям необхідно вжити певних організаційних заходів.

Також переглянути слідчім суддям Роману О.А., Трегубенко Л.О., Супрун Г.Б., Негановій Н.В.  планування розгляду клопотань, скарг на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора  під час досудового розслідування, щоб зменшити залишок нерозглянутих.

Слід відмітити, що справи по розгляду слідчими суддями клопотань та скарг вчасно направляються до Апеляційного суду м. Києва одразу після надходження факсом відповідних запитів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведемо приклади скасованих вироків:

 

Кримінальне провадження, під головуванням судді Зубця Ю.Г., по обвинуваченню Кварчії Артура Вячеславовича, раніше не судимого.

Вироком Подільського районного суду м. Києва від 08 червня 2015 року Кварчію А.В. визнано винуватим у вчиненні за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 289 КК України та призначено покарання: за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України штраф у розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за ч. 4 ст. 358 КК України штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за ч. 1 ст. 289 КК України 1 рік позбавлення волі, за ч. 2 ст. 289 КК України 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням із іспитовим строком 3 роки.

Вироком Апеляційного суду м. Києва від 05.11.2015 року вирок Подільського районного суду м. Києва скасовано.

Ухвалено новий вирок, яким Кварчію А.В. призначено покарання: за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України штраф у розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 грн., за ч. 4 ст. 358 КК України штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 грн., за ч. 1 ст. 289 КК України 1 рік позбавлення волі, за  ч. 2 ст. 289 КК України 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є його власністю.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначено 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженого.

В решті вирок Подільського районного суду м. Києва залишено без зміни.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.03.2016 року -в порядку ст. 433 КПК України вирок Подільського районного суду від 08 червня 2015 року та вирок Апеляційного суду м. Києва від 05 листопада 2015 року щодо Кварчія А.В. скасовано. Призначено новий розгляд в суді першої інстанції.

Підставами для скасування вироку суду першої та апеляційної інстанції було те, що з вироку районного суду, кримінальне провадження розглядалося в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України без дослідження доказів щодо фактичних обставин справи, які ніким не оспорювалися. Указаними положеннями процесуального закону передбачено таке право суду, але при цьому закон зобов'язує суд з'ясувати, чи правильно розуміють сторони кримінального провадження зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз'яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. Зі змісту журналу судового засідання (а.с. 91-92) та технічного запису видно, суд ухвалив обвинувальний вирок обмежившись лише допитом обвинуваченого та оглядом документів щодо його характеризуючих даних, при цьому не виконав вимог ч. 3 ст. 349 КПК України, щодо роз'яснення позбавлення права на оскарження тих обставин, які не досліджувалися судом. Крім того, не розглянув клопотання обвинуваченого в порядку ст. 334 КПК України щодо об'єднання матеріалів кримінального провадження. На ці істотні порушення не звернув увагу суд апеляційної інстанції та в свою чергу допустив інше порушення вимог КПК України, яке відповідно до ч. 1 ст. 412 КПК України є істотним. Розглядаючи кримінальне провадження за апеляційною скаргою прокурора, апеляційний суд ухвалив новий вирок, в якому встановив, що судом першої інстанції застосовано неправильно положення кримінального закону ст. 75 КК України. При цьому, апеляційний суд дав нову оцінку даним про особу Кварчія А.В., що стало підставою для призначення більш суворого покарання. Зокрема, суд апеляційної інстанції у своєму рішенні навів перелік позитивних даних про особу обвинуваченого, зазначив, судом першої інстанції не враховано, що крім скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України Кварчія А.В., вчинив ще декілька інших злочинів, які мають самостійну кваліфікацію та в сукупності свідчать про підвищену суспільну небезпечність його особи й вчинених дій. Посилаючись на наведені відомості, суд апеляційної інстанції визнав висновок суду першої інстанції про можливість виправлення обвинуваченого без відбування покарання необґрунтованим. При цьому зазначив, що матеріали кримінального провадження та дані про особу Кварчія А.В., не містять достатніх правових підстав для застосування ст. 75 КК України. Разом із тим, у матеріалах справи, що перебували на розгляді в суді, відсутні дані на які послався апеляційний суд, коли приймав рішення про постановлення нового вироку. За даними про особу Кварчія А.В., раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягається вперше. Будь-які інші відомості щодо негативних даних про особу обвинуваченого в матеріалах справи відсутні та апеляційним судом не досліджувалися.

 

Кримінальне провадження, під головуванням судді Отвіновського П.Л., по обвинуваченню Глигала Павла Володимировича, раніше не судимого.

Вироком Подільського районного суду м. Києва від 09.09.2015 року Глигала П.В. визнаний винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 222 КК України та йому призначено покарання за ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358 КК України у виді 35 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; за ч.4 ст. 358 КК України у виді 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; за ч.1 ст. 222 КК України у виді 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, Глигала П.В. призначено остаточне покарання у виді 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 18.01.2016 року скасовано вирок Подільського районного суду м. Києва від 09.09.2015 року, справу повернуто до Подільського району суду м. Києва на новий судовий розгляд у суді першої інстанції.

Підставами для скасування вироку Подільського районного суду м. Києва було те, що судом постановлено вирок з істотними порушеннями вимог КПК України, а саме у мотивувальній частині оскаржуваного вироку хоч і зазначено, що суд вважає за необхідне обрати обвинуваченому покарання у виді штрафу, однак у резолютивній частині вироку суд першої інстанції, визнавши Глигала П.В. винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 222, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, призначив йому покарання у виді неоподаткованих мінімумів доходів громадян, як по кожному з обвинувачень, так і при призначенні остаточної міри покарання за сукупністю злочинів, не зазначивши при цьому вид покарання, передбачений ст. 51 КК України.  

 

Кримінальне провадження, під головуванням судді Павленко О.О., по обвинуваченню Василенка Євгена Валентиновича, раніше судимого.

Вироком Подільського районного суду м. Києва від 22.09.2015 року Василенка Є.В., з урахуванням виправлення описки ухвалою від 14 грудня 2015 року щодо написання по батькові обвинуваченого, Василенко Є.В., визнаний винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186 КК України, та йому за цим законом призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.

На підставі ст. 71 КК України, за сукупністю вироків, до призначеного покарання частково приєднана не відбута частина покарання за вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 19 серпня 2013 року та остаточно Василенку Є.В., призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.

Постановлено строк відбуття покарання Василенку Є.В., відраховувати з часу фактичного затримання - 25 травня 2015 року.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою Василенка Є.В., в Київському СІЗО УДПтС у м. Києві та Київській області до набрання вироком законної сили залишений без змін.

Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 11.02.2016 року скасовано вирок Подільського районного суду м. Києва від 22.09.2015 року, справу повернуто до Подільського району суду м. Києва на новий судовий розгляд у суді першої інстанції зі стадії підготовчого засідання.

Підставами для скасування вироку Подільського районного суду м. Києва було те, що судом постановлено вирок з істотними порушеннями вимог КПК України, а саме через відсутність такого підпису журнал судового засідання перестає бути юридичним документом, унаслідок чого суд апеляційної інстанції позбавлений можливості перевірити законність і обґрунтованість судового рішення. Як убачається з матеріалів досліджуваного кримінального провадження, журнали судових засідань від 26 червня 2015 року, 07 липня 2015 року та 13 липня 2015 року секретарем судового засідання не підписані (а.с. 37- 38, 48-49, 52-53), що є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, які, в силу п. 7 ч. 2 ст. 412 КПК України та п. 1 ч. 1 ст. 415 КПК України, безумовно тягнуть за собою скасування вироку суду відносно Василенка Є.В., з призначенням нового розгляду в суді першої інстанції, під час якого, якщо суд прийде до переконання про необхідність призначення судового розгляду на підставі обвинувального акта, необхідно дослідити і доводи апеляційних скарг захисника та обвинуваченого.

 

Кримінальне провадження, під головуванням судді Сингаївського П.Л. по обвинуваченню Плющика Олександра Юрійовича, раніше судимого.

Вироком Подільського районного суду м. Києва від 30.11.2015 року Плющика О.Ю. визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю 3 роки, з покладенням на нього обов'язків, передбачених ст.76 КК України,

Вироком Апеляційного суду міста Києва від 03.02.2016 року скасовано вирок Подільського районного суду м. Києва від 30.11.2015 року, в частині призначеного йому покарання.

Постановлено новий Вирок, яким призначити Плющику О.Ю. за ч.2 ст. 186 КК України покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки.

Зарахувати Плющику О.Ю. у строк відбування покарання строк тримання його під варто з 09.06.2015 року до 30.11.2015 року з розрахунку, що один день попереднього ув'язнення дорівнює двом дням позбавлення волі.

Строк відбування покарання обчислювати з моменту затримання Плющика О.Ю. на виконання цього вироку.

В решті вирок Подільського районного суду м. Києва від 30.11.2015 року  щодо Плющика О.Ю. залишити без зміни.

Підставами для скасування вироку Подільського районного суду м. Києва було те, що судом постановлено вирок з істотними порушеннями вимог КПК України, а саме звільняючи Плющика О.Ю. від відбування покарання за ч. 2 ст. 186 КК України на підставі ст.75 КК України, суд першої інстанції не врахував належним чином ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, який є тяжким, поєднаний із нанесенням потерпілому множинних ударів, в тому числі і в область голови, а також те, що Плющик О.Ю. виступав підбурювачем та безпосереднім виконавцем вчинення злочину, виконував у ньому основну роль - першим наніс потерпілому удар в обличчя, а після падіння потерпілого на землю продовжив завдавати йому ударів ногами по різним частинам тіла, безпосередньо заволодів майном потерпілого та обернув його на свою користь. Також суд першої інстанції не врахував належним чином негативні дані про особу обвинуваченого, який не працює, добровільно не відшкодував потерпілому завдану злочином шкоду, раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Внаслідок неналежного врахування ступеню тяжкості вчиненого злочину та даних про особу обвинуваченого, на думку колегії суддів, суд без достатніх підстав застосував ст.75 КК України та звільнив Плющика О.Ю. від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням.

 

Наведемо приклади скасованих ухвал:

 

Кримінальне провадження, під головуванням судді Зубця Ю.Г., за заявою заступника прокурора м. Києва Буряка О.О. про перегляд за ново виявленими обставинами вироку Подільського районного суду м. Києва від 12.07.2013 р. щодо Ярошенко І.А.

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 30.12.2015 року було відмовлено у відкритті провадження за заявою заступника прокурора м. Києва Буряка О.О. про перегляд за ново виявленими обставинами вироку Подільського районного суду м. Києва від 12.07.2013 р. щодо Ярошенко І.А.

Ухвала мотивована тим, що заява прокурора не відповідає вимогам ст. 462 КПК України, оскільки в ній не вказані обставини, що могли вплинути на судове рішення, але не були відомі та не могли бути відомі суду та особі, яка звертається із заявою, під час судового розгляду, а також відсутні обґрунтування з посиланням на обставини, що підтверджують наявність нововиявлених обставин.

Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 17.03.2016 року скасовано ухвалу Подільського районного суду м. Києва від 30.12.2015 року, справу повернуто до Подільського району суду м. Києва на новий судовий розгляд у суді першої інстанції.

Підставами для скасування ухвали Подільського районного суду м. Києва було те, що судом винесено ухвалу з істотними порушеннями вимог КПК України, а саме положеннями ч. 2 ст. 464 КПК України регламентовано, що суддя, отримавши заяву перевіряє її відповідність вимогам ст. 462 КПК України і вирішує питання про відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами. До заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, яка не оформлена згідно з вимогами, передбаченими ст. 462 КПК України, як зазначено в ч. 3 ст. 464 КПК України, застосовуються правила ч. 3 ст. 429 КПК України, які передбачають необхідність залишення її без руху з наданням строку для усунення недоліків заяви. Проте, даних вимог закону суддею районного суду не дотримано, оскільки суддя, вважаючи, що заява заступника прокурора м. Києва Буряка О.О. про перегляд вироку суду за нововиявленими обставинами не відповідає вимогам ст. 462 КПК України не постановив ухвалу про залишення заяви без руху, в якій слід було вказати про недоліки цієї заяви, спосіб їх усунення та не встановив прокурору строк достатній для усунення недоліків. І тільки за умови, що прокурор не усунув би недоліки заяви, яку залишено без руху, в установлений строк, заява підлягала б поверненню прокурору.

Таким чином аналіз, вказаних вище вимог кримінального закону вказує на те, що суддя отримавши заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, міг постановити лише такі ухвали: про відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами або залишити заяву без руху, якщо б вона не відповідала вимогам ст. 462 КПК України щодо форми, структури чи додатків до неї, для усунення недоліків, а у разі їх не усунення - про повернення заяви. Постановлення ухвали про відмову у відкритті кримінального провадження за заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами Главою 34 КПК України не передбачено. Не випливає можливість прийняття такого рішення і зі змісту ч. 2 ст. 464 КПК України, як на те міститься посилання в ухвалі судді першої інстанції, оскільки приписи вказаного закону вказують тільки на вирішення питання про відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

Таким чином, суддя відмовляючи у відкритті кримінального провадження за заявою заступника прокурора м. Києва Буряка О.О. про перегляд за нововиявленими обставинами вироку Подільського районного суду м. Києва від 12.07.2013 року щодо Буряка О.О., не застосував кримінальний процесуальний закон, який повинен був застосувати, що є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, яке перешкодило ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення, а тому ухвала судді Подільського районного суду м. Києва від 30 грудня 2015 року підлягає скасуванню з призначенням нового розгляду заяви заступника прокурора м. Києва Буряка О.О. про перегляд за нововиявленими обставинами зазначеного вироку, виходячи з положень ст.ст. 421, 415 КПК України.

 

Кримінальне провадження, під головуванням судді Отвіновського П.Л. розглянувши обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12015100070007894 по обвинуваченню Дорошенка Ярослава Олександровича за ч. 1 ст. 309 КК України

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 01 лютого 2016 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12015100070007894 по обвинуваченню Дорошенка Ярослава Олександровича за ч. 1 ст. 309 КК України повернуто прокурору зі стадії підготовчого провадження. Своє рішення суд першої інстанції обґрунтовує тим, що обвинувальний акт відносно Дорошенко Я.О. складений слідчим та затверджений прокурором 26 січня 2016 року. Згідно розписки копію зазначеного обвинувального акту обвинувачений Дорошенко Я.О. отримав 25 січня 2016 року Тому вважає, що органом досудового розслідування порушено вимоги ст. 291 КПК України, оскільки копія обвинувального акту фактично не була вручена обвинуваченому.

Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 03.03.2016 року скасовано ухвалу Подільського районного суду м. Києва від 01.02.2016 року, а обвинувальний акт щодо Дорошенка Я.О. направлено до суду першої інстанції для розгляду зі стадії підготовчого провадження.

Підставами для скасування ухвали Подільського районного суду м. Києва те, що судом винесено ухвалу з істотними порушеннями вимог КПК України, а саме, відповідно до ч. 3 ст. 314 КПК України, зі стадії підготовчого судового засідання суд має право повернути обвинувальний акт прокурору, якщо він не відповідає вимогам КПК України. Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 26 січня 2016 року до районного суду з Київської місцевої прокуратури №7 надійшов обвинувальний акт відносно Дорошенка Я.О. з реєстром матеріалів досудового розслідування №12015100070007894, списком осіб, яких необхідно викликати в судове засідання та розпискою обвинуваченого. Згідно розписки, 25 січня 2016 року обвинувачений Дорошенка Я.О. отримав копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування. Суд першої інстанції при проведенні підготовчого судового засідання повинен  перевірити дотримання вимог КПК України при складанні обвинувального акту та за наявності сумнівів щодо дійсного отримання обвинуваченим копій обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, з'ясувати у обвинуваченого та прокурора обставини вчинення даної процесуальної дії. При цьому прокурор не позбавлений можливості вручити обвинуваченому копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування безпосередньо під час підготовчого судового засідання.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, під час підготовчого судового засідання  суддя не з'ясовував у обвинуваченого, чи отримав він копію обвинувального акту  і коли це відбулось. 

 

Кримінальне провадження, під головуванням судді Сингаївського О.П, розглянувши обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 42015100050000178по обвинуваченню Поліканова Павла Павловича за ч. 3 ст. 368-3  КК України

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 23 листопада 2015 року у кримінальному провадженні № 42015100050000178, внесеному до ЄРДР 30.06.2015. обвинувальний акт щодо Поліканова Павла Павловича за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України - повернуто прокурору.

Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 25.01.2016 року скасовано ухвалу Подільського районного суду м. Києва від 23.11.2015 року, та призначити новий розгляд у суді першої інстанції.

Підставами для скасування ухвали Подільського районного суду м. Києва було те, що судом винесено ухвалу з істотними порушеннями вимог КПК України, а саме, згідно до положень ч. 3,ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд першої інстанції може прийняти рішення про повернення обвинувального акту прокурору, якщо він не відповідає вимогам цього Кодексу. Вимоги щодо обвинувального акту сформульовані в ст. 291 КПК України, відповідно до частини другої якої обвинувальний акт повинен обов'язково містити відомості, які передбачені п.п. 1 - 9 цієї частини. Зі змісту обвинувального акту у кримінальному провадженні № 42015100050000178. внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України щодо Поліканова Павла Павловича, убачається, що він містить найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; анкетні відомості обвинуваченого; прізвища, імена, по батькові та займані посади групи слідчих, групи прокурорів; виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими; формулювання обвинувачення та правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посилання на положення закону і статті ( частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; вказівку про те, що обставини, які обтяжують та пом'якшують покарання не встановлені; розмір витрат на залучення експерта: дату та місце його складання. Зі змісту обвинувального акту убачається, що в ньому зазначені прізвище, ім'я, по батькові обвинуваченого Поліканова Павла Павловича, дата та місце його народження, місце реєстрації та місце проживання, громадянство, а. крім того, його освіта, місце роботи, дані про відсутність судимостей. З матеріалів судового провадження убачається, що підготовче судове засідання відбувалося за участю обвинуваченого Поліканова П.П. та трьох його захисників, що свідчить про їх обізнаність про дату, час і місце проведення підготовчого судового засідання. Із реєстру матеріалів досудового розслідування, доданого до обвинувального акту ( а.с. 9 - 14), з розділу VI « Список осіб, які підлягають виклику в судове засідання» убачається, що в цьому списку зазначено нову адресу проживання обвинуваченого та номер його мобільного телефону. Ця ж адреса вказана і у вступній частині ухвали суду першої інстанції. За таких обставин, колегія суддів уважає, що зазначення в обвинувальному акті в анкетних відомостях про обвинуваченого Поліканова П.П. адреси його попереднього місця проживання, саме по собі не може бути підставою для визнання обвинувального акту таким, що не відповідає вимогам п.2 ч.2 ст. 291 КПК України, і повернення його прокурору. Посилання в ухвалі на те, що обвинувальний акт не відповідає вимогам п. 9 ч.2 ст. 291 КПК України, бо в ньому не зазначено місце затвердження обвинувального акту, то колегія суддів уважає їх надуманими. З обвинувального акту убачається, що він був складений слідчим СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лисюком Д.О. ЗО вересня 2015 року у каб. № 409 Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві за адресою: м. Київ. вул. М. Малиновського, 2-А, а затверджений прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Самченко В.В. також ЗО вересня 2015 року в м. Києві. Відсутність адреси розташування прокуратури Оболонського району м. Києва із зазначенням вулиці, номеру будинку та кабінету, не може бути визнано підставою для повернення обвинувального акту прокурору.

 

Причинами скасування в апеляційному порядку ухвал Подільського районного суду м. Києва в І кварталі 2016 році переважно є:

 

 

У відповідності до автоматизованої системи «Д-3» встановлено надходження справ та загальна кількість коефіцієнта складності за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року

 

Суддя/індекс

1

1кп

1кд

1кс

1вп

всього

Коеф.склад

Бородій В.М.

0

66

51

0

0

1

15

0

133

3695

Зубець Ю.Г.

0

142

108

1

0

6

5

0

262

7023

Отвіновський П.Л.

0

173

111

0

0

1

14

0

299

7259

Павленко О.О.

2

149

119

0

2

6

12

1

291

7311

Загальна кількість

2

530

389

1

2

14

46

1

985

25288

 

Суддя/індекс

1-кп

1-в

1-м

1-кс

Всього

К.С.

Богінкевич С.М.

0

0

0

471

471

2340

Васильченко О.В.

0

12

0

383

395

1895

Декаленко В.С.

0

2

0

578

580

2850

Зарицька Ю.Л.

0

1

0

493

494

2445

Ларіонова Н.М.

0

0

0

525

525

2575

Неганова Н.В.

0

0

0

423

423

2080

Роман О.А.

0

0

0

554

554

2720

Супрун Г.Б.

0

151

0

504

655

2470

Трегубенко Л.О.

0

0

0

520

520

2560

Шаховніна М.О.

0

0

0

503

503

2495

Загальна кількість

0

166

0

4954

5120

24430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

 

В 2016 році до суду надійшло 8614 справ та матеріалів цивільного судочинства, залишок на початок звітного періоду складав 1845 справ, залишок на кінець звітного періоду складає 2234 справи.

Для порівняння - в 2015 році до суду надійшло 11110 справ та матеріалів всіх категорій, залишок на початок звітного періоду складав 1639 справ, залишок на кінець звітного періоду склав 1845 справ.

Отже, прослідковується зменшення надходження цивільних справ до суду (на 2497 справи).

В 2016 році в судом розглянуто: 8225 цивільних справ і матеріалів позовного провадження:

 

 

 

У відповідності до автоматизованої системи «Д-3» встановлено надходження справ та загальна кількість коефіцієнта складності за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року

 

Суддя/індекс

2

2-н

2-о

4-с

2-д

2-з

2-к

2-п

2-с

6

8

2-во,

2-рр

Всього

К.С.

Богінкевич С.М.

373

25

58

18

3

1

0

10

6

42

3

10

549

7360

Васильченко О.В.

253

18

39

13

2

2

0

4

1

32

0

4

368

4965

Декаленко В.С.

368

25

57

14

3

2

3

7

1

53

0

9

542

7310

Зарицька Ю.Л.

419

17

56

16

5

0

1

8

0

35

1

16

574

7760

Ларіонова Н.М.

360

30

59

22

4

3

1

5

2

28

1

15

530

7120

Неганова Н.В.

301

17

31

17

0

0

0

14

2

32

7

5

426

5760

Роман О.А.

455

17

67

16

2

2

0

15

6

42

0

8

630

8565

Супрун Г.Б.

374

11

53

17

2

0

0

9

1

29

2

2

500

6875

Трегубенко Л.О.

465

33

91

20

3

1

1

10

2

53

0

10

689

8885

Шаховніна М.О.

395

14

56

16

2

1

1

22

2

31

0

12

552

7390

Загальна кількість

3763

207

567

169

26

12

7

104

23

377

14

91

5360

71990

 

Суддя/індекс

2-а

6-а

8-а

2-ар

Всього

К.С.

Богінкевич С.М.

40

3

0

3

46

655

Васильченко О.В.

13

2

0

4

19

245

Декаленко В.С.

30

0

0

3

33

480

Зарицька Ю.Л.

32

4

1

2

39

565

Ларіонова Н.М.

42

0

0

3

45

640

Неганова Н.В.

29

0

0

1

30

485

Роман О.А.

29

0

0

0

29

435

Супрун Г.Б.

35

0

0

4

39

535

Трегубенко Л.О.

36

1

0

2

39

590

Шаховніна М.О.

43

1

0

5

49

675

Загальна кількість

329

11

1

27

368

5305

 

 

 

 

 

 

 

Суддями Подільського районного суду міста Києва в 2016 році

розглянуто справ позовного провадження:

Суддя

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло

Розглянуто з винесенням рішенням

Залишок на кінець звітного періоду

Понад 6 місяців з урахуванням справ з зупиненим провадженням до 01.07.2016

Понад

 1 рік

з урахуванням справ з зупиненим провадженням до 01.01.2016

Відсоткове співвідношення розглянутих справ зі справами, що перебували в провадженні

1

2

3

4

5

6

7

8

Богінкевич С.М.

135

308

232

211

44

36

52,3%

Васильченко О.В.

46

162

135

73

6

10

64,9%

Декаленко В.С.

156

270

292

134

24

40

68,5%

Зарицька Ю.Л.

85

267

251

101

19

18

71,3%

Ларіонова Н.М.

30

277

240

67

9

5

78,1%

Неганова Н.В.

108

261

198

171

39

50

53,6

Роман О.А.

170

403

270

303

73

89

47,1%

Сербіна Н.Г.

110

84

194

-

-

-

100%

Супрун Г.Б.

86

300

236

150

24

21

61,1%

Трегубенко Л.О.

220

418

358

280

44

74

56,1%

Шаховніна М.О.

123

341

320

144

26

28

68,9%

ВСЬОГО

1269

3091

2726

1634

308

371

62,5%

 

Суддями Подільського районного суду міста Києва в 2016 році

розглянуто матеріалів позовного провадження:

Суддя

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло

Розглянуто

Із них

повернуто

Із них відмовлено у відкритті провадження

Залишок на кінець звітного періоду

1

2

3

4

6

7

8

Богінкевич С.М.

29

348

331

45

6

46

Васильченко О.В.

14

228

218

86

2

24

Декаленко В.С.

12

345

303

63

2

54

Зарицька Ю.Л.

37

395

384

134

12

48

Ларіонова Н.М.

72

342

368

67

5

46

Неганова Н.В.

48

276

313

86

2

11

Роман О.А.

43

432

443

68

2

32

Сербіна Н.Г.

65

66

131

55

-

-

Супрун Г.Б.

11

349

331

65

2

29

Трегубенко Л.О.

53

432

467

42

2

18

Шаховніна М.О.

19

364

381

76

1

2

ВСЬОГО

403

3577

3670

787

36

310

 

Отже, найбільшу кількість справ з ухваленням рішень розглянуто суддями Трегубенко Л.О.,  Романом О.А., Шаховніною М.О.

Найбільше повернуто матеріалів позивачам суддями Зарицькою Ю.Л., Васильченко О.В., Негановою Н.В.

 

 

 

В 2016 році до суду надійшло 979 цивільні справи та матеріалів окремого провадження, з них розглянуто 965:

 

 

Суддями Подільського районного суду міста Києва в 2016 році

розглянуто цивільних справ окремого провадження:

,

Суддя

Залишок на кінець звітного періоду

Надійшло

Розглянуто

Із них повернуто

позивачу

(наряд №12)

Залишок на кінець звітного періоду

Понад

6 місяців

Понад

1 рік

 

1

2

3

4

5

6

8

10

Богінкевич С.М.

4

55

53

11

2

-

-

Васильченко О.В.

1

38

36

6

-

-

-

Декаленко В.С.

7

57

57

6

5

-

-

Зарицька Ю.Л.

-

54

51

22

2

-

-

Ларіонова Н.М.

-

59

60

13

5

-

-

Неганова Н.В.

3

31

31

10

4

-

-

Роман О.А.

4

66

66

11

11

3

3

Сербіна Н.Г

2

15

17

5

-

-

-

Супрун Г.Б.

5

53

50

6

4

1

-

Трегубенко Л.О.

10

58

57

4

11

-

4

Шаховніна М.О.

3

56

60

2

6

1

-

ВСЬОГО

39

542

538

96

50

6

7

 

Суддями Подільського районного суду міста Києва в 2016 році

розглянуто матеріалів окремого провадження:

Суддя

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло

Розглянуто

Залишок на кінець звітного періоду

1

2

3

4

8

Богінкевич С.М.

2

42

44

2

Васильченко О.В.

4

28

29

2

Декаленко В.С.

3

49

51

0

Зарицька Ю.Л.

3

27

26

5

Ларіонова Н.М.

-

47

42

1

Неганова Н.В.

3

22

21

0

Роман О.А.

4

56

49

1

Сербіна Н.Г.

5

12

14

0

Супрун Г.Б.

2

44

45

4

Трегубенко Л.О.

14

52

51

2

Шаховніна М.О.

2

58

55

0

ВСЬОГО

45

437

427

17

 

Найбільшу кількість справ з ухваленням рішень розглянуто суддями Декаленко В.С., Трегубенко Л.О. та Шаховніною М.О.

Найбільше повернуто матеріалів заявникам суддями: Зарицькою Ю.Л., Ларіоновою Н.М., Богінкевич С.М.

 

 

 

 

В 2016 році в провадженні суду перебувало 231 цивільних справ наказного провадження з них:

 

-    матеріали, які повернуто стягувачам   - 14;

-    залишок на кінець звітного періоду     - 38.

 

Суддями Подільського районного суду міста Києва в 2016 році

розглянуто справ наказного провадження:

Суддя

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло з врахуванням повернутих

Розглянуто

З них

Залишок на кінець звітного періоду

Відмовлено у відкритті провадження

повернуто позивачу

(наряд №12)

Богінкевич С.М.

-

25

18

16

-

7

Васильченко О.В.

-

18

14

11

2

4

Декаленко В.С.

-

25

16

3

1

9

Зарицька Ю.Л.

-

16

16

16

-

-

Ларіонова Н.М.

1

30

20

10

4

11

Неганова Н.В.

6

17

23

9

4

-

Роман О.А.

6

16

20

-

-

2

Сербіна Н.Г

-

6

6

2

-

-

Супрун Г.Б.

3

11

12

2

3

2

Трегубенко Л.О

-

33

30

-

-

3

Шаховніна М.О.

5

13

18

7

-

-

ВСЬОГО

21

210

193

76

14

38

 

Тобто, найбільше видано судових наказів суддями Трегубенко Л.О., Негановою Н.В., Роман О.А. та Ларіоновою Н.М

Найбільше було повернуто заяв про видачі судових наказів суддями Негановою Н.В., та Ларіоновою Н.М

 

 

В 2016 року в провадженні суду перебувало 8 клопотань про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні ( із них надійшло 6, залишок з 2015 року складав 2 ) з них:

 

 

Суддями Подільського районного суду міста Києва в 2016 році

розглянуто клопотань про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні (2-к):

Суддя

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло з врахуванням повернутих

Розглянуто

Залишок на кінець звітного періоду

Понад

3 місяці

Понад

9 місяців

1

2

3

4

5

6

7

Богінкевич С.М.

-

-

-

-

-

-

Васильченко О.В.

-

-

-

-

-

-

Декаленко В.С.

-

3

1

2

1

-

Зарицька Ю.Л.

-

1

1

-

-

-

Ларіонова Н.М.

-

-

-

-

-

-

Неганова Н.В.

-

-

-

-

-

-

Роман О.А.

1

-

1

-

-

-

Сербіна Н.Г.

1

-

1

-

-

-

Супрун Г.Б.

-

-

 

-

-

-

Трегубенко Л.О.

-

1

-

1

-

1

Шаховніна М.О.

-

1

1

-

-

-

ВСЬОГО

2

6

5

3

1

1

 

 

 

Суддями Подільського районного суду міста Києва в 2016 році

розглянуто заяв про перегляд заочного рішення (2-П):

Суддя

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло

Розглянуто

З них

Залишок на кінець звітного періоду

Повернуто

Відмовлено у відкритті провадження

1

2

3

4

5

6

7

Богінкевич С.М.

-

11

11

-

9

-

Васильченко О.В.

1

4

4

-

1

1

Декаленко В.С.

-

7

6

2

4

1

Зарицька Ю.Л.

4

8

8

-

5

3

Ларіонова Н.М.

-

6

4

-

3

2

Неганова Н.В.

1

14

9

-

5

6

Роман О.А.

2

16

14

1

6

4

Сербіна Н.Г.

1

3

4

-

3

-

Супрун Г.Б.

1

9

9

-

3

1

Трегубенко Л.О.

3

9

5

1

5

7

Шаховніна М.О.

-

22

21

4

4

1

ВСЬОГО

13

109

96

8

48

26

               

 

Суддями Подільського районного суду міста Києва в 2016 році

розглянуто заяв про скасування судового наказу (2-С):

Суддя

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло

Розглянуто

З них

Залишок на кінець звітного періоду

Повернуто

Відмовлено у відкритті провадження

1

2

3

4

5

6

7

Богінкевич С.М.

-

8

4

-

-

3

Васильченко О.В.

-

1

1

-

-

-

Декаленко В.С.

-

-

1

-

-

-

Зарицька Ю.Л.

1

-

1

-

-

-

Ларіонова Н.М.

-

2

2

-

-

-

Неганова Н.В.

-

2

-

-

-

2

Роман О.А.

-

6

4

-

-

2

Сербіна Н.Г.

3

-

4

3

-

-

Супрун Г.Б.

-

1

1

-

-

-

Трегубенко Л.О.

-

1

1

-

-

-

Шаховніна М.О.

-

2

2

-

-

-

ВСЬОГО

4

23

21

3

-

7

                                                                                                                              

Суддями Подільського районного суду міста Києва в 2016 році

розглянуто заяв про забезпечення позову, доказів у цивільних справах (2-З):

Суддя

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло

Розглянуто

З них

Залишок на кінець звітного періоду

Повернуто

Відмовлено у відкритті провадження

1

2

3

4

5

 6

7

Богінкевич С.М.

-

-

-

-

-

-

Васильченко О.В.

-

2

2

1

1

-

Декаленко В.С.

-

2

2

-

1

-

Зарицька Ю.Л.

-

-

-

-

-

-

Ларіонова Н.М.

-

3

3

1

1

-

Неганова Н.В.

-

-

-

-

-

-

Роман О.А.

-

2

2

2

-

-

Сербіна Н.Г.

-

-

-

-

-

-

Супрун Г.Б.

-

-

-

-

-

-

Трегубенко Л.О.

-

1

1

-

-

-

Шаховніна М.О.

-

1

1

-

1

-

ВСЬОГО

0

11

11

4

4

0

Суддями Подільського районного суду міста Києва в 2016 році

розглянуті судові доручення судів України та іноземних судів у цивільних справах ( 2-д):

Суддя

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло

Розглянуто

З них

Залишок на кінець звітного періоду

Повернуто

1

2

3

4

5

7

Богінкевич С.М.

-

4

1

-

3

Васильченко О.В.

-

2

2

-

-

Декаленко В.С.

-

3

2

-

1

Зарицька Ю.Л.

-

5

5

-

 

Ларіонова Н.М.

-

5

3

2

-

Неганова Н.В.

-

-

-

-

-

Роман О.А.

-

1

-

-

1

Сербіна Н.Г.

-

3

3

-

-

Супрун Г.Б.

-

2

2

-

-

Трегубенко Л.О.

1

3

3

1

-

Шаховніна М.О.

-

2

2

-

-

ВСЬОГО

1

30

26

3

5

 

Суддями Подільського районного суду міста Києва в 2016 році

розглянуто справ щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень у цивільних справах ( 6):

Суддя

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло

Розглянуто

З них

Залишок на кінець звітного періоду

Повернуто

Відмовлено у відкритті провадження

1

2

3

4

5

         6

7

Богінкевич С.М.

6

41

38

16

5

9

Васильченко О.В.

-

32

28

7

7

4

Декаленко В.С.

2

52

48

1

11

6

Зарицька Ю.Л.

8

36

36

10

12

8

Ларіонова Н.М.

2

29

27

1

11

4

Неганова Н.В.

4

32

30

2

10

6

Роман О.А.

2

40

39

4

10

3

Сербіна Н.Г.

5

27

32

4

9

-

Супрун Г.Б.

-

29

25

4

12

4

Трегубенко Л.О.

7

51

42

-

8

16

Шаховніна М.О.

2

31

31

-

12

2

ВСЬОГО

39

400

376

49

107

63

 

Суддями Подільського районного суду міста Києва в 2016 році

розглянуто заяви про перегляд у зв’язку з ново виявленими обставинами рішення, ухвали суду,  що набрали законної сили у цивільних справах ( 8 ):

Суддя

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло

Розглянуто

З них

Залишок на кінець звітного періоду

Повернуто

Відмовлено у відкритті провадження

1

2

3

4

5

         6

7

Богінкевич С.М.

1

3

2

1

-

2

Васильченко О.В.

-

-

-

-

-

-

Декаленко В.С.

-

-

-

-

-

-

Зарицька Ю.Л.

1

1

2

1

-

-

Ларіонова Н.М.

-

1

1

-

-

-

Неганова Н.В.

-

7

4

3

-

3

Роман О.А.

-

-

-

-

-

-

Сербіна Н.Г.

-

1

1

1

-

-

Супрун Г.Б.

1

2

3

1

-

-

Трегубенко Л.О.

2

-

1

-

-

1

Шаховніна М.О.

1

-

1

-

-

-

ВСЬОГО

6

15

15

7

0

6

 

Суддями Подільського районного суду міста Києва в 2016 році

розглянуто скарги на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, що розглядаються в порядку цивільного судочинства (4-с)

Суддя

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло

Розглянуто

З них

Залишок на кінець звітного періоду

Повернуто

Відмовлено у відкритті провадження

1

2

3

4

5

         6

7

Богінкевич С.М.

1

18

11

4

2

8

Васильченко О.В.

-

12

9

3

3

3

Декаленко В.С.

2

14

11

2

3

5

Зарицька Ю.Л.

6

12

9

3

4

9

Ларіонова Н.М.

2

20

18

3

6

4

Неганова Н.В.

3

17

15

2

4

5

Роман О.А.

6

16

10

-

1

12

Сербіна Н.Г.

2

3

5

5

1

-

Супрун Г.Б.

-

17

9

1

4

8

Трегубенко Л.О.

5

18

10

1

1

13

Шаховніна М.О.

4

16

14

-

5

6

ВСЬОГО

31

163

121

24

34

73

 

В 2016 року в провадженні суду перебувало клопотань про визнання та рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню ( із них надійшло 1, залишок з 2015 року складав 1) з них:

 

 

Суддями Подільського районного суду міста Києва в 2016 році

розглянуто клопотань про визнання та виконання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню:

Суддя

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло з врахуванням повернутих

Розглянуто

Залишок на кінець звітного періоду

Понад

3 місяці

Понад

9 місяців

 

2

3

4

5

6

7

Ларіонова Н.М.

1

1

1

0

-

-

ВСЬОГО

1

1

1

0

-

-

 

 

 

Суддями Подільського районного суду міста Києва в 2016 році

розглянуто заяв про відновлення втраченого провадження (2-в):

суддя

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло

Розглянуто

З них

Залишок на кінець звітного періоду

Повернуто

Відмовлено у відкритті провадження

Супрун Г.Б.

0

1

1

1

0

0

 

Трегубенко Л.О.

0

2

0

0

0

2

 

ВСЬОГО

0

3

0

0

0

2

 

                 

 

 

Розгляд суддями Подільського районного суду м. Києва справ

по всіх категоріях цивільного судочинства в 2016 році виглядає наступним чином:

Суддя

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло

Розглянуто

З них

Залишок на кінець звітного періоду

Відсоткове співвідношення розглянутих справ зі справами, що перебували в провадженні

Повернуто

Відмовлено у відкритті провадження

1

2

3

4

5

6

7

8

Богінкевич С.М.

178

863

749

82

41

292

72%

Васильченко О.В.

62

527

493

109

26

96

84%

Декаленко В.С.

181

827

803

80

25

205

80%

Зарицька Ю.Л.

144

822

792

185

40

174

82%

Ларіонова Н.М.

107

822

787

93

37

142

85%

Неганова Н.В.

174

679

627

113

30

226

74%

Роман О.А.

239

1054

935

91

20

358

72%

Сербіна Н.Г.

189

216

405

74

17

-

100%

Супрун Г.Б.

 

107

817

717

82

23

207

78%

Трегубенко Л.О.

307

1080

1026

53

18

361

82%

Шаховніна М.О.

157

907

891

90

31

173

84%

ВСЬОГО

1845

8614

8225

1052

308

2234

79%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 році до суду надійшло в порядку КАСУ 547 справи та матеріали. 

В провадженні суду перебувало 226 справ адміністративного провадження  з них розглянуто:

 

 

Суддями Подільського районного суду міста Києва в 2016 році

розглянуто справ адміністративного судочинства:

Суддя

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло

Розглянуто

Залишок на кінець звітного періоду

Понад

6 місяців

з урахуванням справ з зупиненим провадженням

Понад

 1 рік

з урахуванням справ з зупиненим провадженням

Відсоткове співвідношення розглянутих справ, зі справами, що перебували в провадженні

1

2

3

4

5

6

7

8

Богінкевич С.М.

1

17

11

7

1

-

61,1%

Васильченко О.В.

1

9

7

3

-

-

70,0%

Декаленко В.С.

3

18

15

6

2

-

71,4%

Зарицька Ю.Л.

1

21

19

3

-

-

86,3%

Ларіонова Н.М.

-

30

24

6

1

-

80,0%

Неганова Н.В.

3

19

7

15

1

2

31,8%

Роман О.А.

7

22

7

22

-

4

24,1%

Сербіна Н.Г

-

4

4

-

-

-

100%

Супрун Г.Б.

2

31

14

19

3

-

42,4%

Трегубенко Л.О.

8

23

22

9

-

3

66,6%

Шаховніна М.О.

11

32

36

7

-

-

78,2%

ВСЬОГО

37

226

166

97

11

9

63,1%

 

Суддями Подільського районного суду міста Києва в 2015 році

розглянуто матеріалів адміністративного судочинства:

 

Суддя

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло

Розглянуто

З      них

Залишок на кінець звітного періоду

Повернуто

 

Відмовлено у відкритті провадження

1

2

3

4

5

6

7

Богінкевич С.М.

4

37

25

4

2

16

Васильченко О.В.

-

14

13

4

1

1

Декаленко В.С.

-

29

22

5

1

7

Зарицька Ю.Л.

2

34

33

11

2

3

Ларіонова Н.М.

4

35

31

4

-

8

Неганова Н.В.

2

29

28

6

-

3

Роман О.А.

4

27

26

5

1

5

Сербіна Н.Г.

1

5

6

1

1

-

Супрун Г.Б.

-

33

31

2

1

2

Трегубенко Л.О.

6

37

29

5

1

14

Шаховніна М.О.

-

41

41

8

1

-

ВСЬОГО

23

321

285

55

11

59

 

Отже, найбільшу кількість справ розглянуто суддями Шаховніною М.О., Трегубенко Л.О., Ларіоновою Н.М.

Найбільше повернуто матеріалів позивачам суддями Зарицькою Ю.Л., Шаховніною М.О., Негановою Н.В.

 

Суддями Подільського районного суду міста Києва в 2016 році

розглянуто справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень у адміністративних справах ( 6-а):

Суддя

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло

Розглянуто

З них

Залишок на кінець звітного періоду

Повернуто

Відмовлено у відкритті провадження

1

2

3

4

5

         6

7

Богінкевич С.М.

3

1

2

1

1

2

Васильченко О.В.

-

2

1

1

-

1

Декаленко В.С.

-

-

-

-

-

-

Зарицька Ю.Л.

1

3

4

4

1

-

Ларіонова Н.М.

-

-

-

-

-

-

Неганова Н.В.

1

-

1

-

-

-

Роман О.А.

-

-

-

-

-

-

Сербіна Н.Г.

-

1

1

-

1

-

Супрун Г.Б.

-

-

-

-

-

-

Трегубенко Л.О.

2

3

1

-

-

4

Шаховніна М.О.

-

1

1

-

-

-

ВСЬОГО

8

11

12

6

3

7

 

 

 


Причинами скасування та змін в апеляційному порядку судових рішень Подільського районного суду м. Києва в 2016 році переважно є:

 

Наведемо приклади скасованих та змінених в апеляційному порядку рішень Подільського районного суду м. Києва:

  1. Постановою Вищого Адміністративного суду України від 15.03.2016 року було скасовано постанову Подільського районного суду м. Києва від 17.04.2012 року (суддя Декаленко В.С.) та Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 24.12.2014 року, позов Щикотовського Г.О. до Військової частини А0515, Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві в якому просив: визнати неправомірними дії щодо відмови у перерахунку призначеної йому пенсії згідно Закону України від 9 квітня 1992 року № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» з урахуванням: надбавки за виконання особливо важливих завдань із забезпечення державної безпеки у розмірі 70 відсотків посадового окладу; надбавки за оперативно - службову діяльність в розмірі 50 відсотків посадового окладу; надбавки за особливо важливі завдання в розмірі 100 відсотків посадового окладу; премії у розмірі 90 відсотків посадового окладу; зобов'язати ГУ ПФУ здійснити такий перерахунок пенсії починаючи з моменту її призначення - 13 січня 2011 року - задоволено, зобов'язано ГУ ПФУ здійснити позивачу спірний перерахунок пенсії починаючи з 11 липня 2011 року.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 24 грудня 2014 року залишеною без змін.

Причини скасування постанови є те, що задовольняючи позов, суди виходили з того, що позивач має право на спірний перерахунок пенсії, а тому відповідач, відмовляючи у здійсненні такого, діяв всупереч вимог законодавства, яким врегульовано спірні правовідносини.

Проте, до такого висновку суди дійшли в порушення норм матеріального та процесуального права з огляду на наступне.

У відповідності зі статтею 159 Кодексу адміністративного судочинства України, судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин справи в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Натомість, після призначення позивачу пенсії Кабінетом Міністрів України не приймалось рішення про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення, з якого така обчислена і не вводились нові щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премії.

Окрім цього, премія, яку позивач просить врахувати під час здійснення спірного перерахунку пенсії, є складовою грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців. Така премія, яку встановлено, зокрема, наказами командира військової частини від 6 квітня і 5 жовтня № 109 і 294 відповідно носить індивідуальний характер і залежить від результатів служби конкретного військовослужбовця, індивідуальні заслуги якого не можуть бути розповсюджені на осіб, що перебували на цій посаді в попередні роки. Отже, встановлення такої премії не є підставою для перерахунку пенсії відповідно до частини 3 статті 63 Закону № 2262-XII.

Такий висновок суду касаційної інстанції узгоджується з правовою позицією Верховного Суду України, яка викладена, зокрема, у його постанові від 26 лютого 2013 року у справі № 21-5а13.

Враховуючи викладене, висновки судів попередніх інстанцій про наявність підстав для задоволення позову не ґрунтуються на правильному застосуванні норм матеріального права, що призвело до ухвалення незаконних судових рішень, які підлягають скасуванню з прийняттям нової постанови про відмову в задоволенні позову.

 

  1. Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 01.03.2016 року було скасовано постанову Подільського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року.

Так, Постановою Подільського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року (суддя Богінкевич С.М.) позов задоволено частково: зобов'язано управління праці та соціального захисту населення Подільської районної в м. Києві державної адміністрації здійснити перерахунок, а Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат - виплатити Бушмі М.Ф. допомогу на оздоровлення за 2015 рік з розрахунку трьох мінімальних заробітних плат у відповідності до статті 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», з урахуванням проведених виплат; у задоволенні інших позовних вимог відмовлено.

Причини скасування постанови є те, що відповідно до Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року, крім пункту 42 розділу I цього Закону (щодо Закону України від 14.10.2014 «Про прокуратуру»), який набирає чинності з 25.04.2015.

Таким чином, починаючи з 01.01.2015 ст. 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» не містить положень щодо виплати щорічної разової грошової допомоги на оздоровлення особам, які евакуйовані із зони відчуження у 1986 році в розмірі 3 мінімальних заробітних плат.

За таких підстав, колегія суддів вважає, що  управління праці та соціального захисту населення Подільської районної в м. Києві державної адміністрації правомірно відмовило позивачу в нарахування щорічної разової грошової допомоги на оздоровлення за 2015 рік в розмірі 3 мінімальних заробітних плат.

Крім того, відповідно до ч. 9 «Прикінцевих положень» Закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 № 76-VIII, зокрема, встановлено, що у 2015 році норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Пунктами 2 та 3 рішення Конституційного Суду України від 13.01.2012 № 3-рп/2012 вирішено, що повноваження Кабінету Міністрів України щодо розробки проекту закону про Державний бюджет України та забезпечення виконання відповідного закону пов'язані з його функціями, в тому числі щодо реалізації політики у сфері соціального захисту та в інших сферах. Кабінет Міністрів України регулює порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до Конституції та законів України. Суди під час вирішення справ про соціальний захист громадян керуються, зокрема, принципом законності. Цей принцип передбачає застосування судами законів України, а також нормативно-правових актів відповідних органів державної влади, виданих на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, в тому числі нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, виданих у межах його компетенції‚ на основі і на виконання Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України на відповідний рік та інших законів України».

Згідно з приписами ст. 150 Конституції України рішення Конституційного суду України є обов'язковими до виконання на території України.

Постановою КМ України «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 562 від 12.07.2005 установлено розмір щорічної допомоги на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме: інвалідам І-ІІ групи - 120 грн., учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії - 100 грн., інвалідам ІІІ групи та дітям-інвалідам - 90 грн., учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 3 категорії, кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році, включаючи дітей, - 75 грн.

Таким чином, відповідачем вірно здійснено позивачу виплату щорічної допомоги на оздоровлення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 562 «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», оскільки іншого розміру такої допомоги у 2015 році не встановлено, а стаття 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», починаючи з 01.01.2015 не визначає розміру такої допомоги.

 

  1. Постановою Вищого Адміністративного суду України від 20.01.2016 року було скасовано постанову Подільського районного суду м. Києва від 10.04.2014 року (суддя Захарчук С.С.) та Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 05.06.2014 року, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Так Постановою Подільського районного суду м. Києва від 10.04.2014 року у задоволенні позовних вимог було відмовлено.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 05.06.2014 року залишеною без змін.

Причини скасування постанови є те, що при відмові в задоволенні позовних вимог суд у своєму рішенні повинен зазначати якими обставинами чи нормами права спростовуються доводи позивача. Суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів. Вирішуючи даний спір суди попередніх інстанцій не надали належної уваги усім вимогам та доводам позивача, не з'ясували всіх обставин у цій справі, які впливають на правильність її вирішення, відмовили в задоволенні вимог позивача на підставі доводів, викладених відповідачем у запереченнях та поясненнях, без витребування усіх необхідних документів.

 

  1. Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 09.03.2016 року було скасовано Ухвалу Подільського районного суду м. Києва від 01.02.2016 року (суддя Трегубенко Л.О.), а справу передано до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Так Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 01.02.2016 року позовну заяву Любченка С.М. до Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії щодо перерахунку та виплати пенсії - залишено без розгляду.

Причини скасування постанови є те, що так, постановляючи оскаржувану ухвалу, суд першої інстанції, пославшись на статті 99, 100 Кодексу адміністративного судочинства України, дійшов висновку про пропущення позивачем строків звернення з даним позовом до суду.

Початок перебігу строків звернення до суду починається з часу, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Водночас за правилами частини першої статті 2 КАС завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій.

Суд, отримавши позов, зобов'язаний з'ясувати чи має місце порушення суб'єктивних прав, свобод чи інтересів особи.

У разі наявності порушення прав, свобод чи інтересів особи, яка звернулася до адміністративного суду за захистом своїх прав за межами, встановлених главою 8 КАС строків, суд може поновити їх та вирішити спір по суті (задовольнити вимоги) чи залишити заяву без розгляду.

У випадку, коли суб'єктивне право, свободи або інтереси не порушені, а відтак і не підлягають судовому захисту, застосування строків звернення до суду є помилковим.

Іншими словами, інститут строків застосовується лише у разі реального порушення суб'єктивних прав, свобод та інтересів особи, що звернулася із позовом.

Разом з цим колегія суддів вважає, що суд першої інстанції не з'ясував чи порушені суб'єктивні права, свободи або інтереси позивача, якщо так, то в чому полягають і коли сталися такі порушення, якщо вони мали місце.

Колегія суддів звертає увагу на те, що судом першої інстанції не було надано оцінку тим обставинам, коли позивачу стало відомо про порушення, на його думку, прав та законних інтересів. Тобто, суд послався на ст. 99 КАС України, проте не застосував її до спірних правовідносин.

Суд першої інстанції не надав оцінки листу відповідача № 161/Л-01 від 21.07.2015 року, а саме чи є він рішенням суб'єкта владних повноважень.

Також, оскаржувана ухвала містить в собі наступні розбіжності. Суд першої інстанції у мотивувальній частині оскаржуваної ухвали зазначає, що позивач просить суд провести перерахунок пенсії, яка була призначена йому 01.07.2015 року, в той час, як описова частина ухвали містить в собі посилання на 01.07.2010 року. Також, суд помилково у своїй ухвалі зазначає, що позивач просить суд провести перерахунок пенсії за період з 01.07.2010 року, оскільки позивач просить перерахувати пенсію взагалі, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону № 2262 - ХІІ у редакції Закону № 3591 - ІV, яка діяла на час призначення пенсії 01.07.2010 року.

Цивільна справа за позовом Лашко Л.В. до Лашка О.Б., про визначення порядку користуванням житловим приміщенням (суддя Ларіонова Н.М.).

Рішенням Подільського районного суду м. Києва від  30 жовтня 2015 року позов задоволено частково

Підставою для скасування рішення суду першої інстанції стало те, що встановлюючи саме такий порядок користування, суд першої інстанції, виділяючи відповідачу кімнату площею 12, 3 кв.м. не врахував, що доступ до неї можливий лише через кімнату, площею 18,0 кв.м., що виділена у користування позивачу.

Крім того, балкон було залишено у загальному користуванні сторін, однак, знову не враховано, що доступ до нього можливий лише з кімнати площею 18, 0 кв.м., яка виділена у користування позивачу.

Таким чином, суд першої інстанції, визначивши порядок користування позивачем прохідної, не ізольованої кімнати, через яку здійснюється вхід до приміщень, що залишились у загальному користуванні, порушив права відповідача.

Рішенням Апеляційного суду міста Києва від 11.01.2016 року скасовано рішення Подільського районного суду м. Києва від 30.10.2015 року та ухвалено нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог – відмовлено.

 

Цивільна справа за позовом Київського транспортного прокурора, в інтересах Київської міської ради до Ячного Івана Федоровича, третя особа – Обслуговуючий кооператив «Автогаражний кооператив «Лотос» про снесення самочинно збудового гаражного боксу (суддя Роман О.А.)

Рішенням Подільського районного суду м. Києва від  30 жовтня 2015 року у задоволенні позову – відмовлено.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог , суд першої інстанції  виходив із того, що відповідач, як член обслуговуючого кооперативу «Автогаражний кооператив «Лотос», побудував гаражний бокс АДРЕСА_2 по вул. Газопровідній, 9  у м. Києві  в межах земельної ділянки, яка використовується Кооперативом. При цьому, за висновками суду, правомірність користування Кооперативом земельною ділянкою підтверджуеться судовими рішеннями у господарській справі №4/251-16/122-3/132 від 30.11.2010 року.

Рішенням Апеляційного суду міста Києва від 14.03.2016 року скасовано рішення Подільського районного суду м. Києва від 20.11.2015 року та ухвалено нове рішення, яким позов задовольнити. Зобов’язати Ячного І.Ф., знести гаражний бокс та привести зазначену земельну ділянку у первинний стан.

Підставою для скасування рішення суду першої інстанції стало те, що суд першої інстанції не надав належної оцінки підставам позову та висновкам у преюдиціальних, на його думку, судових рішеннях. Крім цього, судовими рішеннями, якими керувався суд першої інстанції,  не встановлювалися обставини правомірності зайняття земельної ділянки. Приймаючи рішення судом першої інстанції не враховано, що порядок надання земель у користування, станом на 1990 рік, регулювалось ст. 15 Земельного кодексу Української РСР в редакції Закону 1970 року, якою передбачалося, що надання земельних ділянок у користування здійснюється в порядку відведення. У постановах  або рішеннях про надання земельних  ділянок вказується мета, для якої вони надаються , і основні умови користування землею.

Пленумом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у п. 4 постанови від 30.03.2012 року № 6 « Про практику застосування судами статті 376 ЦК України ( про правовий режим самочинного будівництва)  роз'яснив, що самочинним вважається будівництво житлового будинку, будівлі, споруди, іншого нерухомого майна, якщо вони збудовані (будуються) на земельній ділянці, що не була відведена особі, яка здійснює будівництво; або відведена не для цієї мети; або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту; або з істотним порушенням будівельних норм і правил.

Матеріали справи не містять жодного дозвільного документа на збудований гаражний бокс, а також доказів того, що це майно було прийняте в експлуатацію та пройшло державну реєстрацію. Суд першої інстанції  відмовляючи у задоволенні позову  посилався на ст. 1 Закону України  «Про трубопровідний транспорт», п. 4.3.7  Правил безпеки системи газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01.10.1997 року, № 254, зазначив, що газопровідна труба, яка проходить по території, на якій розташований Кооператив, є трубою високого тиску з вихідним тиском природного газу 0,3 МПа, оскільки знаходиться в межах м. Києва, а тому гаражний бокс розташований на допустимій відстані від неї. З такими висновками суду погодитися неможливо, оскільки судом не враховано, що газорозподільна станція-5 відноситься до складу об'єктів магістрального трубопроводу «Київ-Брянськ», Ду-500, км (19,0-27,8), мм Ру 1,2 МПа,  ділянка якого з 1995 року працює в режимі розподільчого газопроводу  з робочим тиском 1,2 МПа (п. 3 Правил охорони магістральних трубопроводів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1747).

 

Цивільна справа за позовом Білогурової Ольги Володимирівни, Білогурова Віктора Вікторовича, Білогурова Віктора Івановича до приватного підприємства «Конвалія- нерухомість», Подільської районної в м.Києві державної адміністрації, виконавчого органу Київської міської ради, 3-тя особа: комунальне підприємство «Поділ-Інвест Реконструкція» про зобов’язання вчинити дії (суддя Сербіна Н.Г.)

Рішенням Подільського районного суду м. Києва від 26.11.2015 року позов задовольнити частково. Зобов’язати приватне підприємство «Конвалія-нерухомість  укласти з Білогуровою Ольгою Володимирівною, Білогуровим Віктором Вікторовичем, Білогуровим Віктором Івановичем  договір про відселення в межах кварталу ( мікрорайону) комплексної реконструкції в інше благоустроєне  жиле приміщення на умовах за  домовленістю сторін. Зобов’язати приватне підприємство «Конвалія-нерухомість»  забезпечити  повне 100% фінансування придбання  житла, погодженого сторонами в договорі про відселення, мешканцям квартири 14 будинку №2 літ. А по вул.. Хорива в м. Києві для відселення.

Ухвалюючи рішення про часткове задоволення позову, суд першої інстанції виходив з того, що ПП «Конвалія - нерухомість», який є інвестором - забудовником відповідно до Інвестиційного договору №16, не виконав свої договірні зобов'язання, не профінансував вартість житла та не уклав письмово договору про відселення з мешканцями квартири Підставою для скасування рішення суду першої інстанції стало те, що

Рішенням Апеляційного суду міста Києва від 09.03.2016 року скасовано рішення Подільського районного суду м. Києва від 26.11.2015 року та ухвалено нове рішення в цій частині, яким у позові Білогурової Ольги Володимирівни, Білогурова Віктора Вікторовича, Білогурова Віктора Івановича до приватного підприємства «Конвалія - нерухомість» третя особа: комунальне підприємство «Поділ-Інвест Реконструкція» про зобов'язання вчинити дії - відмовити. В решті рішення районного суду залишити без змін.

Підставою для скасування рішення суду першої інстанції стало те, що відповідно до справи, позивачами не було направлено проект попереднього договору або сам договір, не досягнуто згоди з його істотних умов, тобто відсутній переддоговірний спір щодо укладання відповідного правочину. Необґрунтованими колегія суддів визнає висновки суду першої інстанції про те, що приватним підприємством прострочено момент виконання зобов'язання по укладанню письмового договору про відселення. Разом з тим, у матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили про початок реконструкції будинку.

Постановляючи рішення про часткове задоволення позовних вимог та зобов'язуючи ПП «Конвалія-Нерухомість» укласти з позивачами договір про відселення, судом першої інстанції невірно застосовано ст. 526 ЦК України, якою визначається, що зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів законодавства, адже даний висновок суперечить принципу свободи договору та вільного волевиявлення учасника правочину. Крім того, зобов'язуючи приватне підприємство укласти договір, суд не звернув увагу, що обраний позивачами спосіб захисту не відповідає вимогам закону.

 

Цивільна справа за позовом Конченка Віктора Федоровича до ПАТ «КБ «Актив-Банк», Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію у ПАТ «КБ «Актив-Банк» в особі Шевченка Олександра Володимировича, третя особа: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, про повернення банківського вкладу та відсотків,стягнення моральної шкоди (суддя Супрун Г.Б.).

Рішенням Подільського районного суду м. Києва від 28.05.2015 року у задоволенні позову відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з того, що позивач звернувся до суду із позовом під час дії тимчасової адміністрації, тому вважав відсутні підстави для стягнення відсотків за договорами банківських вкладів та застосування ст. 625 ЦК України. В частині відмови у відшкодуванні моральної шкоди суд виходив з того, між сторонами виникли договірні відносини, які регулюються книгою п'ятою ЦК України, зокрема главою 72 розділу III ЦК України, нормами якого відшкодування моральної шкоди за порушення умов договору не передбачено, а також такого не передбачено умовами договорів банківських вкладів. і

Рішенням Апеляційного суду міста Києва від 23.09.2015 року скасовано рішення Подільського районного суду м. Києва від 28.05.2015 року провадження у справі закрити. В решті рішення Подільського районного суду міста Києва від 28 травня 2015 року - залишити без змін.

Закриваючи провадження у справі в частині вимог до уповноваженої особи про визнання дій незаконними, суд апеляційної інстанції виходив з того, що такі віднесені до адміністративної юрисдикції і підлягають розгляду в порядку, передбаченому КАС України.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.02.2016 року - Рішення Подільського районного суду м. Києва від 28 травня 2015 року та рішення апеляційного суду м. Києва від 23 вересня 2015 року в частині позовних вимог Конченка Віктора Федоровича про стягнення відсотків за банківським вкладом, 3 % річних та індексу інфляції за договором від 08 січня 2014 року № ДФО-11-162367 (строковий вклад «Активний вільний») та договором від 24 березня 2014 року № ДФО-11-172016 (строковий вклад «Актив прибутковий») за період від закінчення строку дії договорів банківських вкладів до запровадження тимчасової адміністрації банку скасувати, передати справу в цій частині на новий розгляд до суду першої

Підставою для скасування рішення суду першої інстанції стало те, що колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ погоджується із висновками судів попередніх інстанцій в частині відсутності підстав для відшкодування^ моральної шкоди, а також із висновком суду апеляційної інстанції щодо закриття провадження у справі в указаній частині вимог, оскільки такі відповідають нормам матеріального та процесуального права, і підстави для скасування рішень в указаних частинах відсутні. Проте не можна погодитися із висновками суддів попередніх інстанцій в частині вирішення позовних вимог про стягнення відсотків за вкладами, З % річних та інфляційних витрат з таких підстав. За наведених обставин та норм матеріального права також помилковими є висновки судів щодо відсутності підстав для застосування положень ч. 2 ст. 625 ЦК України до спірних правовідносин за період від закінчення строку дії договорів банківських вкладів до запровадження тимчасової адміністрації банку, оскільки Законом № 4452-VI не передбачено скасування таких до запровадження тимчасової адміністрації. Отже," у справі, яка переглядається, судами попередніх інстанцій на порушення ст. ст. 213, 214, 303, 315 ЦПК України, з урахуванням виплачених 18 листопада 2014 року Фондом позивачу коштів банківського вкладу з відповідними відсотками, не перевірено, за який період Фондом сплачено відсотки, чи правильно вони нараховані, чи враховані такі за період від закінчення строку дії договорів банківських вкладів до запровадження тимчасової адміністрації банку, а також не враховано наявність підстав для застосування ч. 2 ст. 625 ДК України за вказаний період та, відповідно, не перевірено наданий позивачем розрахунок 3 % річних та індексу інфляції.

Допущені судами порушення норм процесуального права (ст. ст. 10, 60, 179 ЦПК України) під час вирішення позовних вимог про стягнення відсотків за банківським вкладом, 3 % річних та індексу інфляції за договором від 08 січня 2014 року № ДФО-11-162367 (строковий вклад «Активний вільний») та договором від 24 березня 2014 року № ДФО-11-172016 (строковий вклад «Актив прибутковий») за період від закінчення строку дії договорів банківських вкладів до запровадження тимчасової адміністрації банку унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи в цій частині, току оскаржувані рішення в указаній частині не можуть вважатися законними і обґрунтованими, у зв'язку із чим вони підлягають скасуванню із передачею справи в цій частині на новий розгляд до суду першої інстанції. У частині вимог про стягнення відсотків за договором банківського вкладу від 06 червня 2014 року № ДФО-11-180212 строковий вклад «Актив прибутковий», а також стягнення 3 % річних та індексу інфляції, то підстави для скасування оскаржуваних рішень в цій частині відсутні, оскільки термін його дії закінчився 06 вересня 2014 року після запровадження тимчасової адміністрації, і кошти банківського вкладу з відсотками позивачем отримані 18 листопада 2014 року, а тому підстави відповідно до ст. 36 Закону № 4452- VI для нарахування відсотків та застосування ст. 625 ЦК України у такому випадку відсутні. Також колегія суддів вважає правильними висновки судів попередніх інстанцій про відсутність підстав для нарахування та стягнення відсотків за договорами банківських вкладів, трьох відсотків річних та індексу інфляції за період від запровадження тимчасової адміністрації до видачі коштів, оскільки такі відповідають змісту п. п. 1, 3, 5 ч. 5 ст. 36 Закону № 4452-VI.

 

Підводячи підсумки необхідно зазначити, що суддям необхідно звернути особливу увагу на якість та оперативність розгляду цивільних, адміністративних, кримінальних справ та справ про притягнення до адміністративної відповідальності, суворо дотримуватися встановлених строків розгляду, не допускати тяганини по справах.

Під час розгляду справ детально вивчати всі докази по справі.

Проведений аналіз свідчить про те, що в 2016 році судді Подільського районного суду м. Києва в основному правильно вирішували справи по суті. Таким чином, суддям слід звернути увагу на правильність застосування норм матеріального та процесуального права, слідкувати за змінами до законодавства, при вирішенні справ, враховувати положення Постанов Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Постанов Пленуму Верховного Суду України, застосовувати правові позиції Верховного Суду України, вивчати та застосовувати практику Європейського суду з прав людини.

 

 

 


РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

Всього в 2016 році до Подільського районного суду м. Києва надійшло 5054 справи про адміністративне правопорушення, в тому числі з врахуванням залишку з 2015 року - 295 справ.

 

Залишок станом на 01.01.2017 року не розглянутих справ про адміністративне правопорушення складає 516 справ.

 

За аналогічний період 2015 року до суду надійшло 3992 справи про адміністративне правопорушення. Таким чином, надходження справ про адміністративне правопорушення збільшилось у 2016 році на 1062 справи, що складає 126,6 %.

 

Судом в звітному періоді 2016 року розглянуто 4584 справ, з них повернуто – 249 справ, закрито проваджень по 1541 справі.

 

В порівнянні за аналогічний звітний період, розглянуто справ на 937 більше, оскільки в 2015 році кількість розглянутих справ про адміністративне правопорушення складало 3647 справ.

 

Слід зазначити, що справи про притягнення осіб до адміністративної відповідальності розглядають всі судді суду, але відповідно до автоматизованої системи документообігу суду КП «Д-3» розподіл кількісної більшості матеріалів відбувається на суддів з кримінальної палати.

 

Подільським районним судом м. Києва в 2016 році накладено штраф на правопорушників на суму 3 828 137 грн., з них сплачено добровільно 1 627 941 грн., що становить 42,5 % (для порівняння – в 2015 році сума накладеного штрафу дорівнювала 2 075 822 грн., сплачено добровільно 1 334 454 грн., що становило 64,2 %).

 

В 2016 році до суду надійшло 4 справи про адміністративне правопорушення про притягнення до відповідальності згідно Закону України «Про засади запобігання протидії корупції», розглянуто 3 справи.

 

Адміністративне стягнення по справам про адміністративне правопорушення накладено в 3198 справах. В 1541 справах про адміністративне правопорушення провадження закрито.

 

В 2016 році на дооформлення направлено 207 справ, а в 2015 році направлено 208 справ. Таким чином, направлення на дооформлення справ про адміністративне правопорушення зменшилось у 2016 році на 1 справи.

 

 

Суддя/індекс

3

3-в

Всього

К.С.

Богінкевич С.М.

100

3

103

325

Васильченко О.В.

85

3

88

252

Декаленко В.С.

90

0

90

282

Зарицька Ю.Л.

147

0

147

429

Ларіонова Н.М.

113

0

113

379

Неганова Н.В.

119

0

119

432

Роман О.А.

138

0

138

401

Супрун Г.Б.

114

1

115

385

Трегубенко Л.О.

121

1

122

425

Шаховніна М.О.

119

0

119

370

Загальна кількість

1146

8

1154

3680


 

 

Суддя/індекс

3

3-в

Всього

Бородій В.М.

633

9

642

Зубець Ю.Г.

1130

3

1133

Отвіновський П.Л.

1112

3

1115

Павленко О.О.

960

1

961

Загальна кількість

3835

16

3851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За звітний період судом були накладені наступні адміністративні стягнення

(в порівнянні з 2015 роком) :

 

Вид стягнення

2015 рік

2016 рік

Штраф

2793

3075

Адміністративний арешт

11

9

Попередження

24

15

Позбавлення спеціального права

83

44

Конфіскація предмета, грошей (додатково)

16

7

Виправні роботи

-

-

Громадські роботи

44

40

 

Кількість розглянутих суддями справ

про адміністративне правопорушення в  2016 році:

 

Суддя

Залишок

на

01.01.2016

 

року

Надійшло

 

Повернуто

Дооформлення

 

 

Розглянуто

Залишок

 на 01.01.2017 року

Відсоткове співвідношення розглянутих справ зі справами, що перебували в провадженні

1

2

3

4

5

6

7

8

Бородій В.М.

9

631

34

31

564

42

88,1%

Богінкевич С.М.

-

100

3

3

95

2

95%

Васильченко О.В.

-

85

4

1

77

4

90,5%

Декаленко В.С.

-

90

-

-

86

4

95,5%

Зарицька Ю.Л.

17

146

55

44

96

12

58,8%

Зубець Ю.Г.

92

1129

67

65

994

160

81,4%

Ларіонова Н.М.

12

112

12

11

112

-

100%

Неганова Н.В.

3

119

25

18

89

8

72,9%

Сингаївський О.П.

19

1

-

-

20

5

100%

Отвіновський П.Л.

48

1111

11

5

983

165

84,8%

Павленко О.О.

70

960

7

2

926

97

89,9%

Роман О.А.

12

138

3

3

142

5

94,6%

Сербіна Н.Г.

7

78

19

16

66

-

100%

Супрун Г.Б.

2

114

7

6

105

4

90,5%

Трегубенко Л.О.

1

121

-

-

114

8

93,4%

Шаховніна М.О.

3

119

2

2

115

5

94,2%

ВСЬОГО :

295

5054

249

207

4584

516

85,6%

 

Оскарження судових рішень по справам про адміністративне правопорушення

в 2016 році:

 

 

Суддя

статті КУпАП

апеляційні скарги

ст.

124

ст.

130

ст.

41

ст.

155-1

ст.

163-1

ст.

472

ст.

173-2

ст.

212-3

Бородій В.М.

2

-

-

-

1

-

-

-

Богінкевич С.М.

2

-

-

-

-

1

1

-

Васильченко О.В.

1

-

-

-

-

-

-

-

Декаленко В.С.

-

-

-

-

-

-

-

-

Зарицька Ю.Л.

-

-

-

-

-

-

-

-

Зубець Ю.Г.

10

3

-

-

-

-

1

1

Неганова Н.В.

1

-

-

-

-

-

-

-

Отвіновський П.Л.

2

3

1

-

-

-

1

1

Павленко О.О.

2

-

-

-

-

-

-

-

Роман О.А.

-

-

-

-

-

-

-

-

Сербіна Н.Г.

-

-

-

-

-

-

-

-

Ларіонова Н.М.

2

2

-

1

-

1

-

-

Супрун Г.Б.

1

-

-

-

-

-

-

-

Трегубенко Л.О.

-

-

-

-

-

-

1

-

Шаховніна М.О.

-

-

-

-

-

1

-

-

Всього :

23

9

1

1

1

3

4

2

 

 

Скасування судових рішень по справам про адміністративне правопорушення

в 2016 році:

 

Суддя

статті КУпАП

скасовані та змінені постанови

ст. 124

ст. 155-1

ст. 130

ст. 173-2

Бородій В.М.

1

 

 

 

Богінкевич С.М.

 

 

 

 

Васильченко О.В.

 

 

 

 

Декаленко В.С.

 

 

 

 

Зарицька Ю.Л.

 

 

 

1

Зубець Ю.Г.

2

 

 

 

Неганова Н.В.

 

 

 

 

Ларіонова Н.М.

 

1

1

 

Отвіновський П.Л.

 

 

 

 

Павленко О.О.

1

 

 

 

Роман О.А.

 

 

 

 

Сербіна Н.Г.

 

 

 

 

Супрун Г.Б.

 

 

 

 

Трегубенко Л.О.

 

 

 

 

Шаховніна М.О.

 

 

 

 

ВСЬОГО :

4

1

1

1

 

Таким чином, в 2016 році оскаржено 42 судових рішень по справам про адміністративне правопорушення, з них скасовано 7 судових рішень, що становить 16,6% від загальної кількості  оскаржених рішень суду.

 

Основними причинами скасування постанов суду є порушення норм ст. ст.245, 247, 251, 252, 254, 278, 280, 283 КУпАП.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведемо приклади скасованих постанов:

 

  1. Постановою Апеляційного суду м. Києва від 18.02.2016 року було скасовано постанову Подільського районного суду м. Києва від 11.01.2016 року (суддя Зубець Ю.Г.), якою закрито провадження у справі про притягнення Клименко Ігоря Борисовича та Клименко Анатолія Миколайовича до адміністративної відповідальності за ст. 124 КУпАП - за відсутності в їх діях складу адміністративного правопорушення. Постанову було скасовано в зв’язку з тим, що виходячи з пояснень учасників ДТП, ні протоколи про адміністративні правопорушення, ні схема місця ДТП не відповідають обставинам, які виникли безпосередньо перед ДТП та в момент ДТГІ. Як вбачається з матеріалів справи, зі схеми ДТП неможливо зрозуміти напрямок руху транспортних засобів, встановити чи дійсно ДТГІ було вчинено саме з результаті недотримання водіями транспортних засобів п.13.1 ПДР України, що зобов'язує водіїв дотримуватися безпечної дистанції та безпечного інтервалу, що свідчить про неправильність оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення. Невідповідність протоколу про адміністративне правопорушення вимогам закон) унеможливлює прийняття у справі законного та обґрунтованого судового рішення. Враховуючи викладене, постанова суду першої інстанції підлягає скасуванню, а матеріали справи про адміністративне правопорушення - поверненню на доопрацювання до Управління патрульної служби у м. Києві, під час якого слід врахувати викладене, встановити, чи були порушені вимоги ГІД? зі сторони Клименка А.М. та Клименка І.Б., якщо так, то які сама є встановити, який сигнал світлофора діяв на момент руху транспортних засобів для обох водіїв, встановити та допитати свідків вказаної події, а також дослідити ті обставини, на які посилаються останні в своїх апеляційних скаргах.

 

  1. Постановою Апеляційного суду м. Києва від 26.02.2016 року було скасовано постанову Подільського районного суду м. Києва від 05.01.2016 року (суддя Зубець Ю.Г.), якою Кирлана О.Ф. визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.124 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в дохід держави у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 грн. Причини скасування - в порушення вимог закону суд безпосередньо не дослідив докази, не допитав свідків в справі, не дав належної оцінки письмовим доказам, зокрема схемі дорожньо-транспортної пригоди. Вказані порушення процесуального закону потягли за собою прийняття рішення про винуватість Кирлана О.Ф., що не відповідає фактичним обставинам справи, не ґрунтується на наявних доказах. Враховуючи викладене, вважаю, що постанова суду першої інстанції підлягає скасуванню, як незаконна в частині визнання винуватим та накладення адміністративного стягнення на Кирлана О.Ф., оскільки винесена з порушенням норм процесуального та матеріального права. При цьому, провадження в справі відносно Кирлана О.Ф. підлягає закриттю на підставі п.1 наст. 247 КУпАП у зв'язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП.

 

  1. Постановою Апеляційного суду м. Києва від 22.02.2016 року було скасовано постанову Подільського районного суду м. Києва від 25.12.2015 року (суддя Ларіонова Н.М.), якою Березна Надія Володимирівна визнана винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з накладенням адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень.

Цією ж постановою провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення Захарченка Артема Ігоровича закрито за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Постанову Подільського районного суду м. Києва було скасовано в зв’язку з тим, що висновок щодо порушення Березною Н.В. вимог п. 12.3 ПДР, який був зазначений у протоколі про адміністративне правопорушення, у постанові судді районного суду відсутній, як і обґрунтування висновку щодо інших, у порівнянні із викладеними у протоколі про адміністративне правопорушення, фактичних обставин справи. Таким чином, справа про адміністративне правопорушення щодо Березної Н.В. була розглянута поза межами обставин та поза межами кваліфікації дій особи за певним пунктом ПДР України, викладених у протоколі про адміністративне правопорушення. Враховуючи те, що диспозиція ст. 124 КУпАП є бланкетною, і в протоколі про адміністративне правопорушення щодо Березної Н.В. було зазначено, що вона порушила вимоги п. 12.3 ПДР України, то для вирішення питання про наявність в діях Березної Н.В. складу адміністративного : правопорушення, передбаченого вказаною статтею, судді районного суду необхідно було зробити висновок про відповідність дій особи, яка притягувалась до адміністративної відповідальності, вимогам п. 12.3 ПДР України з урахуванням фактичних обставин справи, встановлених в судовому засіданні. Проте суддею районного суду цього зроблено не було. У зв'язку з відсутністю у постанові судді районного висновку щодо фактичних обставин справи, викладених у протоколі про адміністративне правопорушення, та висновку про відповідність дій Березної Н.В. вимогам п. 12.3 ПДР України, суддя апеляційного суду позбавлений можливості перевірити доводи апеляції Березної Н.В. про відсутність в її діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП. Разом з тим, доводи апеляції Березної Н.В. про те, що суддя районного суду при розгляді справи про адміністративне правопорушення вийшов за межі викладених у протоколі про адміністративне правопорушення фактичних обставин справи та юридичної кваліфікації дій особи, яка притягувалась до адміністративної відповідальності, є обґрунтованими. У даному випадку суддею не було дотримано вимоги ст. 245 КУпАП про вирішення справи про адміністративне правопорушення в точній відповідності з законом. Таке порушення призвело до суперечності, необґрунтованості та незаконності самої постанови і є підставою для скасування постанови судді районного суду. Як було зазначено вище, суддя районного суду фактично не розглянув справу про адміністративне правопорушення відносно Березної Н.В. відповідно до обставин та юридичної кваліфікації дій особи, викладених у протоколі про адміністративне правопорушення, тому суддя апеляційного суду не може зробити висновок про наявність чи відсутність в діях апелянта складу адміністративного правопорушення, а відтак, суддя апеляційного суду позбавлений можливості вирішити справу по суті. Тому, у даному випадку, після скасування постанови судді районного суду відносно Березної Н.В. суддя апеляційного суду відповідно до вимог ч. 8 ст. 294 КУпАП може прийняти нову постанову про повернення справи на новий судовий розгляд. Оскільки протоколи про адміністративні правопорушення відносно Березної Н.В. та Захарченка А.І. розглядались в одному провадженні, і, як убачається з постанови судді Подільського районного суду м. Києва від 25 грудня 2015 року, при закритті провадження щодо Захарченка А.І. за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, суддя виходив з того, що лише дії Березної Н.В. перебували у причинному зв'язку з настанням наслідків у виді зіткнення транспортних засобів, то постанова судді районного суду підлягає скасуванню і в частині закриття провадження щодо Захарченка А.І. Доводи апеляції Березної Н.В. про відсутність в її діях складу адміністративного правопорушення за обставин, викладених в апеляції, підлягають перевірці при новому судовому розгляду справи.

 

  1. Постановою Апеляційного суду м. Києва від 29.01.2016 року було скасовано постанову Подільського районного суду м. Києва від 08.12.2015 року (суддя Трегубенко Л.О.), якою Зелінську Т.Є. визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП, та піддано адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 гривень.

Постанову Подільського районного суду м. Києва було скасовано в зв’язку з тим, що висновок місцевого суду про винуватість Зелінської Т.Є. у вчиненні адміністративного правопорушення ґрунтується на її письмових поясненнях, що містяться в матеріалах справи, протоколі про вчинення адміністративного правопорушення та схемі дорожньо-транспортної пригоди. Разом з тим, в судовому засіданні апеляційного суду Зелінська Т.Є. пояснила, що 13.11.2015 року о 15 год. 24 хв., керуючи трамваєм н.з. 5837 на перехресті вул. Костянтинівської та Н.Вал в м. Києві, проїжджала біля автомобіля «Міцубісі Паджеро» який був припаркований на перехресті та створював перешкоду для проїзду трамваїв. Вона спробувала проїхати повз автомобіль, однак не змогла та від'їхала назад. Коли вийшла з трамваю, то побачила подряпину на бампері автомобіля. Хоча зіткнення з автомобілем вона не відчула, однак відповідно до службових інструкцій викликала працівників поліції та повідомила керівництво про подію. В подальшому від Рудника Д.М., який є власником автомобіля «Міцубісі Паджеро» їй стало відомо, що подряпина на його автомобілі була спричинена не її трамваєм, а за інших обставин в інший час. Вважає, що суддя місцевого суду не з'ясував належним чином обставини справи та безпідставно притягнув її до адміністративної відповідальності. Рудник Д.М., який є власником автомобіля «Міцубісі Паджеро» в судовому засіданні апеляційного суду підтвердив пояснення Зелінська Т.Є., зазначивши, що 13.11.2015 року у денний час на перехресті вул. Костянтинівської та Н.Вал в м. Києві залишив свій автомобіль на декілька годин, а коли повернувся до автомобіля, то побачив там працівників поліції, які повідомили, що його автомобіль заважав проїзду трамваїв та скали відповідний протокол. В подальшому йому стало відомо, що працівники поліції також склали відносно водія трамвая Зелінська Т.Є., протокол за спричинення його автомобілю пошкодження у вигляді подряпини бампера. Однак вказана подряпина не могла бути спричинена водієм трамвая, адже появилась на його автомобілі раніше за інших обставин.

 

Кількість процесуальних судових рішень, які були відправлені до ЄДРСР суддями

в 2016 році, виглядає наступним чином:

 

Суддя

Кількість документів 

Богінкевич С.М.

1717

Васильченко О.В.

1230

Декаленко В.С.

1782

Зарицька Ю.Л.

1764

Ларіонова Н.М.

2096

Неганова Н.В.

1443

Роман О.А.

2016

Сербіна Н.Г.

847

Супрун Г.Б.

1750

Трегубенко Л.О.

1601

Шаховніна М.О.

1853

Всього

18099

 

Судді

Кількість документів

Бородій В.М.

963

Зубець Ю.Г.

1268

Отвіновський П.Л.

1357

Павленко О.О.

1286

Сингаївський О.П.

38

Всього

4912

 

Отже, загальна кількість відправлених до ЄДРСР рішень - 27422 (зменшилось на 18540 рішення, в порівнянні за аналогічний звітний період  2015 року - 45962 ).

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СУДУ

 

Отже, в 2016 році загалом по суду спостерігаються значні показники скасованих судових рішень.

Аналіз причин скасування судових рішень свідчить про порушення суддями норм діючого процесуального законодавства при розгляді справ.

В зв’язку з цим слід звернути увагу суддів на необхідність поліпшення якості розгляду судових справ у відповідності до чинного законодавства України. З цією метою систематично вивчати оновлення та зміни у законодавстві, аналізувати судову практику скасування судових рішень судами апеляційної та касаційної інстанцій.

Суддям звернути увагу на якість розгляду справ, дотримання процесуальних норм.

З метою контролю за якістю розгляду судових справ, поверненням справ з апеляційної інстанції без розгляду та звернення виконань судових рішень, планом роботи суду на 2017 рік буде продовжено практику складання відповідних довідок, аналіз суддями скасованих судових рішень, постановлених під їх головуванням, аналіз практики застосування окремих положень чинного законодавства при розгляді справ та обговорення результатів на оперативних нарадах суду.

У зв’язку з цим у 2017 році передбачено продовження проведення щотижневих нарад-семінарів керівника апарату суду з працівниками апарату суду, помічниками суддів, секретарями судового засідання та секретарями суду, на яких обговорюватимуться допущені помилки з роз’ясненням їх можливих юридичних наслідків, зокрема беручі до уваги прийняття Закону України «Про Державну службу» № 889-VIII від 10 грудня 2015, в частині положень Закону щодо  матеріальної відповідальності державних службовців з огляду на те, що:

- матеріальна та моральна шкода, заподіяна фізичним та юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних службовців під час здійснення ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави;

- держава в особі суб’єкта призначення має право зворотної вимоги (регресу) у розмірі та порядку, визначених законом, до державного службовця, який заподіяв шкоду.

А також звертатиметься увага на обов’язковість належного виконання Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, своїх функціональних обов’язків з неухильним дотриманням етики державного службовця.

Звернути увагу всіх працівників на необхідність організації роботи таким чином, щоб вона була оперативною, ритмічною, надавати повну інформацію учасникам процесу щодо стану розгляду справ, при цьому проявляти витримку і повагу до громадян.

Суддям звернути особливу увагу на розгляд справ, по яких особи утримуються під вартою у  зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання) стосовно зарахування судом строку попереднього ув’язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження, у межах якого до особи було застосовано попереднє ув’язнення. Нагальним питанням є вироблення єдиного підходу і судової практики щодо осіб засуджених за тяжкі і особливо тяжкі злочини.

Провести  відповідну координаційну нараду з прокурором Подільського району міста Києва та начальником Подільського ГУ НП МВС України в місті Києві.

Суддям врахувати, що низкою положень КПК (ст.ст. 216, 246 тощо) передбачено здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень, поряд зі слідчими органів внутрішніх справ, органів Служби безпеки України, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, слідчими Державного бюро розслідувань, детективами Національного антикорупційного бюро України, що здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України

Відповідно до Перехідних положень Конституції України прокуратура продовжує виконувати функцію попереднього слідства – до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.

Суддям також необхідно звернути особливу увагу на якість та оперативність розгляду кримінальних справ та справ про притягнення до адміністративної відповідальності, суворо дотримуватися встановлених строків розгляду, не допускати тяганини по справах.

Під час розгляду справ детально длосліджувати всі докази по справі.

Необхідно вживати заходів для запобігання надходження до суду обґрунтованих скарг в порядку Закону України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» надавати учасникам процесу змістовну, повну, достовірну інформацію щодо стану розгляду справи.

Наявність обґрунтованих та задоволених заяв і скарг щодо несвоєчасної видачі судового рішення та порушення прав на апеляційне оскарження свідчать про недостатній контроль з боку суддів за належним виконанням помічниками та секретарями судових засідань, які працюють з відповідним суддею, своїх функціональних обов’язків.

 

Посилено організацію роботи по контролю відправки процесуальних документів до ЄДРСР та своєчасним відображенням даних в автоматизованій системі документообігу суду «Д-3».

Суддям слід більше уваги приділяти вивченню нових надходжень чинного законодавства, зокрема, положень Законів України «Про забезпечення права на справедливий суд», «Про Національне антикорупційне бюро України», судової практики, що містяться в Постановах Пленуму Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, відповідних узагальненнях Апеляційного суду м. Києва. Також, при розгляді кримінальних справ, застосовувати практику Європейського суду з прав людини.

Довідку винести на обговорення на нараду по підведенню підсумків роботи суду.

 

 

 

Голова Подільського                                                                                

районного суду м. Києва                                                                                                   В. М. Бородій

 

 

 

 

Виконавці:

Головні спеціалісти: Миколаєць Я.П., Субботін А.Ю.,

Начальник відділу Пелешенко С.М.

т. 425-43-33, 425-65-00