Задати питання
flag Судова влада України

Подільський районний суд м.Києва оприлюднює звернення зборів суддів, щодо оптимізації судів з метою обговорення громадськості

24 листопада 2017, 10:52

Щодо оптимізації мережі судів

 

 

          Обговорення питання про оптимізацію мережі районних судів у місті Києві показало, що судді Подільського районного суду м. Києва категорично заперечують проти об’єднання районних судів у місті Києві, оскільки вважають, що таке об’єднання призведе до звуження доступу громадян до правосуддя.

На наше переконання, для участі громадян та суддів у судових засіданнях доведеться долати велику відстань, що в умовах  ускладненого руху через скупчення автомобілів у м. Києві рівносильно  обмеженню права на доступ до правосуддя.

Об’єднання районних судів у м. Києві викличе потребу суддів прибувати з одного приміщення в інше для колегіального розгляду справи. При цьому, своєчасне прибуття судді у судове засідання буде утрудненим не лише ускладненим рухом автомобілів  у м. Києві, а й відсутністю власного автотранспорту, небажанням його використання у службових цілях чи відсутністю прямого сполучення громадського транспорту між різними приміщеннями об’єднаного суду.

Такий стан речей призведе до порушення строків розгляду справ, що також негативно відобразиться на стані здійснення правосуддя в місті Києві.

Попри проблеми у зв’язку з явкою у судове засідання через територіальну віддаленість   приміщень суду, актуальними залишаються також і проблеми з обранням нових присяжних,  їх явкою у судове засідання, розглядом клопотань в прядку КПК України, коли слідчі (прокурори) у зв’язку з об’єднанням судів, змушені будуть за для отримання ухвали слідчого судді, півдня провести в дорозі  до суду і назад.

Разом з тим, зважаючи на те, що судді Подільського районного суду м.Києва не можуть вплинути за законодавчу ініціативу все ж таки провести укрупнення судів, нами акцентується увага на трьох ключових моментах, не вирішення яких, на наше переконання, призведене до колапсу у судовій системі, а в частині запропонованої назви об’єднаного суду – до нехтування історичною спадщиною Києва, а саме:

  1. При визначенні назви окружного суду, утвореного в результаті об’єднання Оболонського та Подільського районних судів міста Києва, історично правильною назвою буде назва суду «Подільський окружний суд міста Києва».

Поділ – місцевість Києва, низинна частина історичного центра міста. Разом із Верхнім містом (Старим Києвом) і Печерськом, Поділ складає найдавнішу частину міста.

За запропонованою схемою оптимізації судів, окружні суди, утворені на основі стародавніх назв районів Києва – Печерського та Шевченківського, зберігають свою назву в назві новостворених судів – Печерського окружного суду міста Києва та Шевченківського окружного суду м. Києва.

В той же час, шляхом об’єднання судів пропонується створення Оболонського окружного суду м.Києва з поглинанням Подільського районного суду м.Києва, що призведе до виключення історичної назви найстарішого району міста Києва у назві новоствореного суду – «Оболонського».

Колектив Подільського районного суду м. Києва закликає не допустити нехтування історичними назвами при виборі назв новостворених окружних судів.

У цьому зв’язку принагідно нагадати, що  як територіальну одиницю теперішній Оболонський район (до 2001 року – Мінський) було утворено лише в 1975 році, тоді як Поділ існує з дня заснування Києва.

З огляду на викладене, вважаємо історично недоцільною назву окружного суду «Оболонський».

Якщо наші доводи будуть непереконливими, судді Подільського районного суду м. Києва наполягають на назві «Подільсько-Оболонський окружний суд міста Києва» або «Оболонсько-Подільський окружний суд міста Києва».

  1. Прийняття рішення про об’єднання судів повинне супроводжуватися одночасним закріпленням на законодавчому рівні положення про те, що розгляд справ, провадження по яким відкриті судами до їхнього об’єднання, завершується цими ж судами.

Судді Подільського районного суду м. Києва вкрай занепокоєні тим, що прискорені темпи вирішення питання про об’єднання судів можуть призвести до того, що механізм продовження розгляду справ, провадження по яким будуть відкриті судами до їхнього об’єднання, не буде вирішений на законодавчому рівні.

З метою недопущення ситуації, за якої всі справи, провадження по яким відкриті судами до їхнього перетворення в окружні суди, потрібно буде перерозподіляти в автоматизованому порядку суддям новостворених судів, доцільним вбачається першочергове вирішення питання на законодавчому рівні про закінчення розгляду таких справ судами, якими відкриті провадження.

Зважаючи на вищевикладене, просили б не залишатися осторонь вирішення даного питання та в межах наданої компетенції, прийняти участь у вирішенні цієї проблеми.

  1. Оптимізація мережі судів повинна супроводжуватися внесенням змін до Кримінального процесуального кодексу України шляхом виключення положення про колегіальний розгляд справ щодо злочинів, за вчинення яких передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк більше 10 років.

Наразі чинною є стаття 31 КПК України, відповідно до частини 2 якої кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк більше 10 років, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів.

На даний час основне навантаження на суддю першої інстанції, який розглядає кримінальні справи, формується за рахунок участі в колегіальному розгляді справ. При цьому, призначення справ, які підлягають колегіальному розгляду, стало першочерговим порівняно з призначенням інших справ, що як наслідок, впливає на строки розгляду справ. Для прикладу, таких справ в Подільському районному суді м. Києва більше 70.

 Після об’єднання судів, участь у колегіальному розгляді справ суддів, кабінети яких знаходитимуться у різних приміщеннях окружного суду, призведе до постійних переїздів з одного приміщення в інше, в результаті чого, робота судді перетвориться на суцільні роз’їзди, та як наслідок,  вплине не тільки на строки розгляду справ, а й на якість судочинства взагалі.

На наше переконання, проведення оптимізації судів повинне проходити комплексно, тобто у поєднанні з внесенням відповідних змін до чинних норм процесуального законодавства з тією метою, щоб убезпечити судову систему від зупинення правосуддя.

 

Зважаючи на вище викладене, переконливо просимо прийняти до уваги застереження  колективу Подільського районного суду м. Києва  та в межах наданої законом компетенції врахувати їх при вирішенні питання про створення окружних судів.

 

         Зміст листа затверджено Зборами суддів Подільського районного суду м. Києва № 13 від 21 листопада 2017 року.

 

Голова

Подільського районного суду                                                                                                           В.М.Бородій               

м.Києва